• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

compliant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 24221

COMPLIANT = [kım'playınt] adjective
yumuşak başlı, uysal, itaatkâr

COMPLIANT = (compliant nedir; compliant Türkçesi) FATF tarafından gerçekleştirilen ülke değerlendirmesinde, ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyumu konusunda bir eksikliğinin olmadığını gösteren “uyumlu” düzeyi.

1: 0 ms