• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tuneful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 56819

TUNEFUL = ['tyu: nfıl] adjective
ahenkli * eşanlamlı : melodic, melodious, harmonious * karşıtanlamlı : discordant

1: 0 ms