• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

coherent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7847

sıfat / adjective 6 – physics

COHERENT = [kou'hiırınt] adjective
1 uygun, tutarlı
İngilizce örnek : His remarks are not very coherent.
Türkçe çevirisi : Onun sözleri pek tutarlı değil.
2 yapışık

1: 0 ms