• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tam

Türkçe - İngilizce

adverb / belirteç

ana kullanım

bilişim

deyim / idiom

deyim / idiom – British, informal

dilbilim

isim / noun

matematik

tam = bütün [eski terim - öz Türkçe]

tam = tüm [eski terim - öz Türkçe]

tam = absolut [öz Türkçe - eski terim]

tam = absolü [öz Türkçe - eski terim]

tam = full [öz Türkçe - eski terim]

tam = intakt [öz Türkçe - eski terim]

tam = komplet [öz Türkçe - eski terim]

tam = total [öz Türkçe - eski terim]

tam = dürüst [Türkçe - Osmanlıca]

tam = ekmel [Türkçe - Osmanlıca]

tam = etemm [Türkçe - Osmanlıca]

tam = kâmil [Türkçe - Osmanlıca]

tam = mahz [Türkçe - Osmanlıca]

tam = mütekamil [Türkçe - Osmanlıca]

tam = tamâm [Türkçe - Osmanlıca]

tam = tâmm [Türkçe - Osmanlıca]

tam = tâmme [Türkçe - Osmanlıca]

tam

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 22271

giyim kuşam

1: 0 ms