• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

genel

Türkçe - İngilizce

genel = global [öz Türkçe - eski terim]

genel = umum [öz Türkçe - eski terim]

genel = umumi [öz Türkçe - eski terim]

genel = umumî [öz Türkçe - eski terim]

GENEL = (genel nedir; genel ne demek; genel İngilizcesi) 1. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: Genel seçim. Genel tarih. 2. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: «Söylediklerim kuşkusuz genel anlamda geçerli.» -A. Ağaoğlu. 3. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: Genel başkan. Genel müdür. 4. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): Genel kitaplık. 5. Bir genelleme sonucunda elde edilen: Genel düşünce.

GENEL = (genel nedir; genel ne demek; genel İngilizcesi) Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan. 1. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen. // Genel: a- Hem bireysele, hem tekile, hem de tikele karşıttır, b. Söz konusu düşüncenin kapsamının genişlik ya da darlığına göre genellik dereceleri vardır. (Ör. Beslenme, yer değiştirmeden daha genel bir görevdir.) 2. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. // "Genellikle", "genel olarak" deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır. 3. Bir sınıfın bütün bireylerine uygun düşen. (Ör. genel bir yasa.) Skolastikler ve günümüzde onlara bağlı olanlar geneli bu anlamda alırlar. Onlara göre tümel, genel kavramları belirtir. Port-Royal mantığı tümel önermeleri bu anlamda kullanmıştır, aynı zamanda "genel önermeler" deyimini de aynı anlamda kullanırlar. Genelin tümelden ayrımı: Genellik terimlerin içeriklerine bağlıdır, bu yüzden genelliğin biçimsel bir özelliği yoktur, tümellik ise önermelerin biçimsel bir özelliğidir. Modern mantıkçılara göre, tümel kavramını iyice belirtmek için, genel sözcüğüne de açıklık getirmek zorunludur. Tümel önermeler tikel önermelerin karşıtı olduğu gibi, genel önermeler de belirli ya da özel önermelerin karşıtıdır. Bir önermede bir ya da bir çok değişken ya da belirlenmemiş terim varsa o önerme geneldir. Ör: "VII. Charles, Reims katedralinde kutsallaştırıldı." tekil bir önermedir; "Bütün Fransa kralları, R. k. inde kutsallaştırıldılar." tümel bir önermedir. Her iki önerme de belirlidir ve değişmez bir anlamı vardır. Ama "Fransa kralı, R. k. inde kutsallaştırıldı." denirse, "Fransa'nın hangi kralı?" diye sorulacaktır. "Fransa kralı" terimi Fransa'da ne kadar kral varsa o kadar ayrı değeri olan, değişebilen bir terimdir. Önerme krallardan kimileri için doğru, kimileri için yanlıştır. (Oysa tümel önerme, "Bütün krallar... " önermesi kesinlikle ya doğru ya yanlıştır.) Böylece "Fransa kralı..." gibi belirsiz ve değişebilen bir önerme bir genel önermedir. Günlük dilde de "Çok genel konuşuyorsun." dediğimizde karşımızdakinin belirli, kesin bir şey söylememiş olduğunu belirtmek isteriz.

GENEL = (genel nedir; genel ne demek; genel İngilizcesi) umûmî.

genel = âmm [Türkçe - Osmanlıca]

genel = heyet-i mecmua [Türkçe - Osmanlıca]

genel = küllî [Türkçe - Osmanlıca]

genel = umûm [Türkçe - Osmanlıca]

genel = umûmî [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-in genel fikrini anlamak 45 kilonun altındaki genel kargolara uygulanan ücret ab komisyonu istihdam, sosyal işler ve içerme genel müdürlüğü ab konseyi genel sekreterliği ab tanımlı genel yönetim borç stoku abd hazine genel müdürlüğü abd milli savunma bakanlığı ile genel kurmay başkanlığı açık, dürüst genel seçimler adalet ve hakkaniyet genel ilkeleri adalet, özgürlük ve güvenlik genel müdürlüğü adi genel kurul toplantısı adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü aet tarım kooperatifçiliği genel komitesi afet işleri genel müdürlüğü agit, silahların kontrolü ve silahsızlanma genel müdür yardımcılığı ağaçlandırma genel müdürlüğü ağaçlandırma ve erozyon kontrolü genel müdürlüğü ağaçlandırma ve erozyonu kontrol genel müdürlüğü ağırlıklı genel not ortalaması aile ve sosyal politikalar bakanlığı kadının statüsü genel müdürlüğü aile ve toplum hizmetleri genel müdürlüğü akçt genel kararı akdeniz balıkçılık genel konseyi altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürlüğü altyapı yatırımları genel müdürlüğü amerika birleşik devletleri ulusal iş sağlığı ve güvenliği enstitüsü genel iş stresi anketi amerika birleşmiş genel yüklenicileri amerika genel müdür yardımcılığı analizler yapan ve bunları yayımlayan genel müdürlük anlaşmalar genel müdürlüğü arabanın genel giderleri araştırma genel müdür yardımcılığı araştırma genel müdürlüğü araştırma ve eğitim genel müdürlüğü araştırma ve güvenlik işleri genel müdürlüğü aritmetik dizinin genel terimi arsa ofisi genel müdürlüğü atlayışın genel izlenimi avrupa birligi ve dış ilişkiler genel müdürlüğü avrupa birliği genel koordinasyon şubesi avrupa birliği genel müdür yardımcılığı avrupa birliği genel müdürlüğü avrupa birliği genel sekreterliği avrupa birliği katılım süreci genel müdür yardımcılığı avrupa birliği konseyi genel sekreterliği avrupa birliği siyasi işler genel müdür yardımcılığı avrupa birliği ve dış ilişkiler genel müdürlüğü avrupa genel müdürlüğü avrupa kamu işletmeleri ve genel ekonomik yarar işletmeleri merkezi avrupa komisyonu genel sekreterliği avrupa konseyi ve insan hakları genel müdür yardımcılığı balıkçılık ve denizcilik genel müdürlüğü balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğü balkanlar ve orta avrupa genel müdür yardımcılığı balkanlar ve orta avrupa genel müdürlüğü banka genel müdürü basılı şeyin genel görünüşü basın yayın enformasyon genel müdürlüğü basın yayın genel müdürlüğü basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğü basın-yayın enformasyon genel müdürlüğü basın-yayın genel müdürlüğü basın-yayın ve enformasyon genel müdürlüğü baş hukuk müşavirliği ve muhakemat genel müdürlüğü başhukuk müşavirliği ve muhakemat genel müdürlüğü başkan nixon'un istifası ile sonuçlanan demokratik parti genel merkezini dinleme ile ilgili amerikan siyasal skandalı (1974) batı afrika genel müdür yardımcılığı beden eğitimi ve spor genel müdürlüğü beden terbiyesi genel müdürlüğü bedenin genel duruşu belediye genel müdürlüğü belediye genel müdürü belirli bitform üzerinde verilen genel bilgi bilgi toplumu ve medya genel müdürlüğü bilgi ve bilişim hizmetleri genel sekreter yardımcılığı bilgisayar ve insan ayrımı amaçlı tam otomatik genel turing testi bilgisayar ve insan ayrımı amaçlı tam otomatik genel turing testi (completely automated public touring test to tell computers and humans apart bilim ve teknoloji genel müdürlüğü bilişim genel müdürlüğü bir binada tamirat gibi genel işler yapan adam bir konu hakkında genel tanıtım yapmak bir konunun genel görünümü bir kuruluşun genel düzeni bir meyhane veya otelde- genel bardan daha lüks ve içkilerin biraz daha pahalı olabileceği içki satış tezgâhı bir suç isnadını tamamen ve genel olarak inkâr bir şeyin genel şeklini çizmek bir tartışma veya olayın genel özeti veya incelemesi birleşmiş milletler genel kurulu birleşmiş milletler genel kurulu-bmgk birleşmiş milletler. genel kurul. insan hakları evrensel beyannamesi birlik genel eğitim programı bitkisel üretim genel müdürlüğü bm genel kurulu bm genel sekreteri boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi genel müdürlüğü boş zamanları değerlendirme ve izcilik genel müdürlüğü boya ve vernikler için genel deney yöntemleri bölgesel gelişme ve yapısal uyum genel müdürlüğü bölgesel politikalar genel müdürlüğü bronkospazmı gidermek ve bronşları genişletmek için kullanılan ilaçların genel adı bu kursun genel sınavı var mı bütçe genel müdürlüğü bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğü büyük genel konsey camlaştırılmamış kil ürünlerinin genel adı ceza genel kurulu ceza işleri genel müdürlüğü ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü coğrafi bilgi sistemleri genel müdürlüğü cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği çalışma genel müdürlüğü çay işletmeleri genel müdürlüğü çeviri genel müdürlüğü çevre genel müdürlüğü çevre kirliliğini önleme ve kontrol genel müdürlüğü çevre yönetimi genel müdürlüğü çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğü çevrimiçi genel erişimli katalog çıraklık ve yaygın eğitim genel müdürlüğü çocuk hizmetleri genel müdürlüğü çok genel çekim çok taraflı ekonomik işler genel müdür yardımcılığı çok taraflı ekonomik işler genel müdürlüğü çok taraflı siyasi işler genel müdürlüğü çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü daha genel bir ifadeyi sınırlandıran danıştay idari daireleri genel kurulu değişken genel üretim giderleri değişken genel üretim giderleri sapması değişken genel üretim maliyetleri demiryolları düzenleme genel müdürlüğü demiryolları limanlar havaalanları inşaatı genel müdürlüğü demiryolu düzenleme genel müdürlüğü deniz ve içsular düzenleme genel müdürlüğü denizcilik havacılık ve hudut genel müdür yardımcılığı departman genel gideri departmanın genel giderdeki payı derivasyon genel durumu ve aşamaları derivasyon girişleri genel durumu destek birimleri genel koordinatörlüğü destek hizmetleri genel müdürlüğü devlet arşivleri genel müdürlüğü devlet demiryolları işletmesi genel müdürlüğü devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü devlet malzeme ofisi genel müdürlüğü devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğü devlet opera ve balesi genel müdürlüğü devlet su işleri genel müdürlüğü devlet tiyatroları genel müdürlüğü devlet üretme çiflikleri genel müdürlüğü devletler genel hukuku devrimci genel işçiler sendikası dış ekonomik ilişkiler genel müdürlüğü dış genel kaporta onarımları dış ilişkiler genel koordinatörlüğü dış ilişkiler genel müdürlüğü dış ilişkiler ve avrupa birliği genel müdürlüğü dış ilişkiler ve yurtdışı işçi hizmetleri genel müdürlüğü diğer genel giderler diğer genel masraflar diğer genel yönetim giderleri din eğitimi genel müdürlüğü din öğretimi genel müdürlüğü dizine genel bakış dizinin genel terimi doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü doğrudan genel oy doğrudan genel seçim doğu afrika genel müdür yardımcılığı doğu asya genel müdür yardımcılığı doğu avrupa genel müdür yardımcılığı dönemsel genel değerlendirme durumun genel görüntüsü dünya telekomünikasyon standardizasyon genel kurulu eğıtım, kültür ve araştırma genel müdürlüğü eğitim kültür ve araştırma genel müdürlüğü eğitim ve kültür genel müdürlüğü eğitim ve öğretim genel müdürlüğü ekipman satın alma genel koşul ve hükümleri ekonomide genel denge ekonomik araştırmalar ve değerlendirme genel müdürlüğü ekonomik faaliyetlerin genel sınıflandırılması ekonomik faliyetlerin genel sınıflandırılması ekonomik işler genel müdür yardımcılığı ekonomik işler genel müdürlüğü ekonomik modeller ve stratejik araştırmalar genel müdürlüğü ekonomik ve mali işler genel müdürlüğü el yazısının genel şekli elde taşınan genel maksat silahı elektrik devreleri genel başlatıcı butonu sertifikası elektrik üretim anonim şirketi genel müdürlüğü elektrik, gaz ve su genel adı emekli sandığı genel müdürlüğü emeklilik hizmetleri genel müdürlüğü emniyet genel müdür yardımcısı emniyet genel müdürlüğü emniyet genel müdürü emniyet genel müdürü yardımcısı en genel bileşenleri yükle enerji işleri genel müdürlüğü enerji ve taşımacılık genel müdürlüğü enerji, su, çevre işleri genel müdür yardımcılığı enformasyon genel müdür yardımcılığı enformasyon genel müdürlüğü engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü erkek teknik öğretim genel müdürlüğü eski eserler ve müzeler genel müdürlüğü esnaf ve sanatkarlar genel müdürlüğü esnaf zanaatçı genel müdürlüğü esnek bütçe genel maliyet değişkeni et ve süt kurumu genel müdürlüğü eti maden işletmeleri genel müdürlüğü etibank genel müdürlüğü evrensel katalog genel grup fabrika genel üretim giderleri fatf genel kurulu fiili genel imalat maliyeti fiyat genel seviyesi fiyatlar genel düzeyi fotoğraflarla elde edilen genel görünüş fransa'nın bordeaux yöresinde üretilen kırmızı şarapların genel adı g5 başkanı, genel karargah sivil işler şubesi müdürü gelir politikaları genel müdürlüğü gelirler genel müdürlüğü gelirler ve gümrükler genel müdürlüğü gençlik hizmetleri genel müdürlüğü gençlik programı genel koordinatörlüğü gençlik sorunları genel müdürlüğü gençlik ve spor genel müdürlüğü genel (beğeni, ilgi vb) genel acenta genel acentalık genel acente genel acentelik genel acil durum genel açıklama genel ad genel adaptasyon sendromu genel adetler genel adres yönetimi genel af genel af ilanı genel af yasası genel affedilme genel affedilme hakkındaki kanun genel afla serbest bırakma genel afla serbest bırakmak genel ağ genel ağ hatası genel ahlak genel ahlak kuralları genel ahlaka aykırı davranış genel ahlaka karşı suçlar genel akreditif mektubu genel aktif genel alan genel alarm genel alarm ilanı genel alarm safhası genel alay konusu genel aletler genel alıcı genel alt-yüklenici işleri genel amaç genel amaç kepçesi genel amaç taşıtı genel amaçlar genel amaçlar için genel amaçlı genel amaçlı arayüz genel amaçlı bilgisayar genel amaçlı denetim genel amaçlı dil genel amaçlı finansal tablo genel amaçlı harita genel amaçlı ingilizce genel amaçlı ingilizce (english for general purposes) genel amaçlı kitaplık genel amaçlı lisans genel amaçlı makine parçaları genel amaçlı program genel amaçlı programlama genel amaçlı röleler genel amaçlı römorklar genel amaçlı sehpa genel amaçlı stant genel amaçlı yardım genel amaçlı yaşam kalitesi ölçekleri genel amaçlı yazmaç genel anahtar genel anahtar şifreleme genel anahtarlamalı telefon şebekesi genel anamnez genel anestetik genel anestezi genel anestezik genel anestezik ilaç genel anıklık test takımı genel anlak ölçeri genel anlam genel anlambilim genel anlamda genel anlamı belirleme genel anlamıyla genel anlaşma genel anlatım genel antrepo genel ara biçim genel arama genel arama karakteri genel arama maskesi genel araştırma genel arazi genel arazi kullanımı genel arazi parçası genel arıza genel arıza teşhis sistemi genel asalakbilim genel asayiş genel asgari gelir yardımı genel asker mahkeme kararları genel askeri bilgiler öğretim programı genel askeri eğitim genel askeri hizmet genel askeri mahkeme genel askeri mahkeme kararları genel askerlik hizmeti genel aşçı genel atıf genel atmosfer dolaşımı genel atmosfer sirkülasyonu genel atomlar genel atrofi genel av bilimi genel avarya genel avarya hariç genel avarya masrafları genel avarya poliçesi genel avarya sigortası genel ayarlama verileri genel ayarlar genel aydınlatma genel aygıt yorumu genel bağ dokusu genel bağcılık genel bağıllık kuramı genel bağıntı genel bağış genel bağışlar genel bağlantı noktası genel bakım genel bakım işlemleri genel bakış genel bakış şeması genel baskı genel başarı genel bayraklar genel beğeni genel belgeler genel belirteç genel belirti genel bellek alanı genel bellek bitti genel biçim genel bilanço genel bilgi genel bilgi filmi genel bilgi taraması genel bilgi toplama genel bilgi vermek genel bilgiler genel bilgisayar kontrolü genel bilgisi olmak genel bina genel binoküler görme bozukluğu genel bir adla anmak genel bir fikir genel bir fikir edinmek genel bir fikir vermek genel bir kural olarak genel bir sonuç çıkarmak genel bir toplantıda seçilmiş bir grup tarafından yapılan tartışma genel birim genel birleştirilebilirlik yeteneği genel bitki koruma ilacı genel biyoloji genel borç veren genel borçlanma anlaşması genel borçlar genel boşaltma dönemi genel boşanma hızı genel boşanma oranı genel botanik genel boyut genel brülör genel burul genel bütçe genel bütçe gelirleri genel bütçeli daireler genel bütçenin uygulanması genel caydırıcılık genel cerrahi genel cerrahi setleri genel cetvel genel cinsellik oranı genel coğrafya genel çağırma sinyali genel çağrı işareti genel çalışma genel çalışma giderleri genel çalışma oranı genel çalışma/işletme giderleri genel çalıştır genel çamurtaşı genel çare genel çarpım genel çarpma kuralı genel çekim genel çerçeve içinde yerel yayın genel çevrim modeli genel çıkarım genel çıkarma dönemi genel çizgiler içinde genel çizgili çek genel çözüm genel dağılım genel dağılımlı çökelti genel dağıtıcı genel dağıtımcı genel damızlık defteri genel damızlık kütüğü genel danışman genel davranışlar genel dayanıklılık genel defter genel defterikebir genel değer genel değerlendirme genel değerlendirme raporu genel değilleme kuralı genel değişken genel değişken simge genel değişmez giderler genel değiştirme genel dekor planı genel denetim genel denetleme genel deneyim genel denge genel denge analizi genel denge çözümlemesi genel denge kuramı genel denge modeli genel denge teorisi genel deniz eğitim okulları genel denklem genel depo genel derivasyon genel destek genel destek roket sistemi genel destek sahra topçusu genel destek sistemi genel destek takviye genel destek takviyesi genel destek top sistemi genel destek topçusu genel deveran genel devinme genel devlet genel devlet bütçesi genel devlet dengesi genel devre şeması genel deyimler genel dış çevre genel dil genel dil bilgisi genel dil bilimi genel dilbilgisi genel dilbilim genel dilbilimsel genel direktör genel direnç genel dispanser genel distribütör genel diyagnostik arıza kodları genel dizin genel doğru denklemi genel doğrusal grup genel doğrusal model genel doğrusal öbek genel doğum oranı genel doğurganlık hızı genel doğurganlık oranı genel dolaşım genel dolaşım dergisi genel dolaşım modeli genel donanım etkinliği genel döngü mesafesi genel dönüşüm genel durguluk

1: 1 ms