• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

toplam

Türkçe - İngilizce

haritacılık

hekimlik

isim / noun – mathematics

iş dünyası

kısaltma

sıfat / adjective

TOPLAM = (toplam nedir; toplam ne demek; toplam İngilizcesi) Defter ve belgelerde ve vergilendirme belgelerinde yazılı sayıların toplam miktarlarıdır.

TOPLAM = (toplam nedir; toplam ne demek; toplam İngilizcesi) Para ya da herhangi bir nesnenin değerini toplama.

TOPLAM = (toplam nedir; toplam ne demek; toplam İngilizcesi) Vergilemede, toplama işlemine tabi tutulan miktarların ulaştığı değerdir.

toplam = mecmu [öz Türkçe - eski terim]

toplam = total [öz Türkçe - eski terim]

toplam = yekun [öz Türkçe - eski terim]

toplam = yekûn [öz Türkçe - eski terim]

toplam = cem'an [Türkçe - Osmanlıca]

toplam = icmâl [Türkçe - Osmanlıca]

toplam = mecmû' [Türkçe - Osmanlıca]

toplam = yekûn [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms