• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mean

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 488

ana kullanım

01. fena

ana kullanım 1

01. anlamına gelmek 02. demek olmak 03. demek istemek 04. kastetmek 05. istemek 06. niyet etmek 07. amaçlamak 08. anlamı olmak 09. belirtisi olmak 10. değeri olmak 11. demek 12. ifade etmek 13. ile sonuçlanmak 14. manasına gelmek 15. neden olmak 16. uygun olmak 17. yakışmak 18. ayırmak 19. demeye gelmek 20. düşünmek 21. -e alamet olmak 22. -ın işareti olmak 23. kararlaştırmak 24. kurmak 25. muhakkak ile sonuçlanmak 26. muhtemelen -a neden olmak 27. niyetinde olmak 28. niyetlenmek 29. tasarlamak

ana kullanım 2

01. pinti 02. cimri 03. kaba 04. çirkin 05. huysuz 06. haşin 07. adi 08. bayağı 09. alçak 10. aşağı 11. değersiz 12. acımasız 13. orta 14. vasati 15. vasat 16. ortalama 17. alt tabakadan 18. araç 19. aritmetik ortalama 20. aşağılık 21. çare 22. çingene 23. güç 24. hakir 25. hasis 26. iki şeyin ortası 27. ikisi ortası durum 28. ılımlılık 29. imkân 30. kalleş 31. kancık 32. kibritçi 33. kötü huylu 34. mahcup olmuş 35. nekes 36. nicelik 37. olanak 38. orta yol 39. pespaye 40. rahatsız 41. rezil 42. saldırgan 43. sefil 44. süfli 45. şahsiyetsiz 46. şiddetli 47. vasıta 48. yoksul 49. yol 50. zor 51. ahlaksız 52. bahil 53. eli sıkı 54. etkili 55. fakir 56. hasta 57. idaresi zor 58. kahpe 59. kaknem 60. keyifsiz 61. kılıksız 62. kötü 63. mükemmel 64. müthiş 65. orantılı 66. pabuçtan aşağı 67. tamahkâr 68. utangaç 69. utanmış

hekimlik

01. ortalama gradiyent

hukuk

01. anlam

inşaat

01. ortalama değer

iş dünyası

01. pis 02. ortalama

matematik

01. içler 02. sayıbilgisel ortalama 03. aritmetik orta

tarım

01. ortalama değer

teknik

01. beklenen değer 02. matematiksel beklenti

1: 0 ms