• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

disposition

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4058

biyoloji, veterinerlik

DISPOSITION = [dispı'zişın] noun
yaradılış, huy, mizaç * eşanlamlı : character, nature, temperament, temper
İngilizce örnek : He is nervous by disposition.
Türkçe çevirisi : Yaradılıştan heyecanlı.
İngilizce örnek : After medication, her disposition became depressive.
Türkçe çevirisi : İlaçla tedaviden sonra ruh hali daha karamsar oldu.
2 düzenleme * eşanlamlı : disposal, arrangement, grouping
3 eğilim, istek * eşanlamlı : tendency, desire
İngilizce örnek : I have a natural disposition towards hot foods.
Türkçe çevirisi : Acılı yemeklere karşı doğal bir eğilimim var.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms