• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tasarruf

Türkçe - İngilizce

TASARRUF = (tasarruf nedir; tasarruf ne demek; tasarruf İngilizcesi) 1. Bir ekonomide belirli bir dönemde yaratılan gelirin tüketilmeyen, yani harcanmayan kısmı. 2. Cari gelirin bir kısmının tüketilmeden gelecekte kullanılmak için ayrılması.

TASARRUF = (tasarruf nedir; tasarruf ne demek; tasarruf İngilizcesi) 1) işlem. 2) harcama. ~ nisâbı: harcama özgürlüğü (Verfügungsfreiheit). ölüme bağlı ~: ölüme bağlı harcama.

TASARRUF = (tasarruf nedir; tasarruf ne demek; tasarruf İngilizcesi) 1. Bir ekonomide belirli bir dönemde yaratılan gelirin tüketilmeyen, yani harcanmayan kısmı. 2. Cari gelirin bir kısmının tüketilmeden gelecekte kullanılmak üzere ayrılması.

TASARRUF = (tasarruf nedir; tasarruf ne demek; tasarruf İngilizcesi) 1. Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım: «Vücudum artık irademin tasarrufundan çıkmıştı.» - R. N. Güntekin. 2. (ekonomi) Tutum: «Babamın hayatta iken en çok sevdiği yemek, bütün bir senenin tasarrufuna mal olsa da o gece mutlaka pişerdi.» - K. Bilbaşar. 3. (ekonomi) Para biriktirme, artırım.

tasarruf = artırım [eski terim - öz Türkçe]

tasarruf = artırma [eski terim - öz Türkçe]

tasarruf = birikim [eski terim - öz Türkçe]

tasarruf = etki [eski terim - öz Türkçe]

tasarruf = iyelik [eski terim - öz Türkçe]

tasarruf = kullanım [eski terim - öz Türkçe]

tasarruf = tutum [eski terim - öz Türkçe]

tasarruf = yönetim [eski terim - öz Türkçe]

tasarruf = elinde bulundurma [Osmanlıca - Türkçe]

tasarruf = para arttırma [Osmanlıca - Türkçe]

tasarruf = tutum [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms