• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kural

Türkçe - İngilizce

bilişim / computing

inşaat

veterinerlik

kural = kaide [öz Türkçe - eski terim]

kural = norm [öz Türkçe - eski terim]

kural = statü [öz Türkçe - eski terim]

kural = düstûr [Türkçe - Osmanlıca]

kural = kâide [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms