• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

concentration

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1564

ad / noun 02 – chemistry – chemistry

ad / noun 08 – acoustics

ad / noun 09 – translation studies

CONCENTRATION = [konsın'treyşın] noun
1 toplama * eşanlamlı : focus, convergence, centralization, consolidation, collection, gathering, cluster
2 toplanma
3 konsantrasyon * eşanlamlı : attention, meditation, absorption * karşıtanlamlı : distraction
İngilizce örnek : A momentary lack of concentration may lead to a serious accident.
Türkçe çevirisi : Bir anlık konsantrasyon eksikliği ciddi bir kazaya yol açabilir.
* concentration camp = toplama kampı

1: 0 ms