• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

regard

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 971

REGARD = [ri'ga: d] verb
1 dikkatle bakmak, gözünü dikmek * eşanlamlı : look at, eye, watch
İngilizce örnek : He regarded me thoughtfully.
Türkçe çevirisi : Bana düşünceli bir şekilde baktı.
2 olarak görmek, gözü ile bakmak * eşanlamlı : consider, estimate, deem, think, view
İngilizce örnek : He regards tourism as an easy solution to economic problems.
Türkçe çevirisi : Turizmi ekonomik sorunlara kolay bir çözüm olarak görüyor.
İngilizce örnek : I cannot regard a verbal promise as a contract.
Türkçe çevirisi : Şifahi bir vaade bir sözleşme gözü ile bakamam.
¤ noun
1 saygı, itibar * eşanlamlı : esteem, respect, estimation, honour
İngilizce örnek : I have a great regard for that pianist.
Türkçe çevirisi : O piyaniste büyük bir saygım var.
2 önemseme, aldırış * eşanlamlı : consideration, care, concern, thought * karşıtanlamlı : neglect
İngilizce örnek : He has no regard for his wife’s feelings.
Türkçe çevirisi : Karısının duygularına aldırış etmiyor.
3 dikkat * eşanlamlı : attention, notice
4 bakış * eşanlamlı : look, gaze, stare
5 pl. selam, iyi dilekler
İngilizce örnek : Please give my regards to your father.
Türkçe çevirisi : Lütfen babana selamımı söyle.
* in/with regard to = hakkında, -e gelince
İngilizce örnek : Have you any views with regard to the plan?
Türkçe çevirisi : Planla ilgili bir görüşün var mı?
İngilizce örnek : Have you anything to say with regard to the scheme?
Türkçe çevirisi : Proje ile ilgili söyleyecek bir şeyin var mı?

REGARD = nasıl okunur, okunuşu /ri'ga:d/ eylem

1: 0 ms