• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

notice

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1191

NOTICE = ['noutis] noun
1 duyuru; ihtar * eşanlamlı : announcement, notification, note
İngilizce örnek : She pinned up a notice about the meeting.
Türkçe çevirisi : Toplantı için (duvara) bir duyuru astı.
İngilizce örnek : The landlord has given us notice to quit.
Türkçe çevirisi : Ev sahibi bize (evi) bırakmamız için ihtarda bulundu.
2 bildiri * eşanlamlı : sign, poster
3 uyarı, yazı * eşanlamlı : warning
İngilizce örnek : There was a notice on the wall.
Türkçe çevirisi : Duvarda bir yazı vardı.
İngilizce örnek : The notice says that you are not allowed to park there.
Türkçe çevirisi : Yazıda, oraya park edemeyeceğiniz yazılı.
4 dikkat * eşanlamlı : attention
¤ verb
-e dikkat etmek, farkına varmak * eşanlamlı : regard, pay attention to, note, perceive, remark, observe, detect
İngilizce örnek : No one noticed his absence.
Türkçe çevirisi : Kimse onun yokluğunu (gelmediğini) fark etmedi.
İngilizce örnek : A friend passed by without noticing me.
Türkçe çevirisi : Bir arkadaş beni fark etmeden (önümden) geçti.
İngilizce örnek : Did you notice what he was wearing?
Türkçe çevirisi : Giydiği şeyi fark ettin mi?
İngilizce örnek : I didn't notice him going out.
Türkçe çevirisi : Onun çıktığını fark etmedim.
İngilizce örnek : I had a new hairstyle, but he didn't even notice.
Türkçe çevirisi : Yeni bir saç modelim vardı, ama o fark etmedi bile.
İngilizce örnek : I'm surprised you didn't notice my new hat.
Türkçe çevirisi : Yeni şapkamı fark etmemene şaşırdım.
İngilizce örnek : She noticed that her diamond ring in the box was missing.
Türkçe çevirisi : Elmas yüzüğünün kutuda olmadığını fark etti.
* give notice = işten çıkacağını önceden haber vermek
İngilizce örnek : He was given a month's notice.
Türkçe çevirisi : Ona bir ay mühlet tanındı.
* notice board = ilan tahtası
İngilizce örnek : Take those posters off the notice board.
Türkçe çevirisi : Bu posterleri ilan tahtasından indir.
* take notice of = dikkate almak
İngilizce örnek : He took no notice of me.
Türkçe çevirisi : Beni dikkate almadı.

NOTICE = notice nedir; notice ne demek; notice Türkçesi; notice nasıl okunur, okunuşu /'noutis/ isim

1: 0 ms