• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

count

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1936

konuşma dili

COUNT = [kaunt] verb
1 (sayı) saymak * eşanlamlı : number, calculate, enumerate, reckon, compute
İngilizce örnek : Walk across the room and count your steps.
Türkçe çevirisi : Odayı çaprazlamasına yürü ve adımlarını say.
İngilizce örnek : The teacher counted the students in the classroom.
Türkçe çevirisi : Öğretmen sınıftaki öğrencileri saydı.
2 içermek, kapsamak * eşanlamlı : include
3 göz önünde tutmak, saymak * eşanlamlı : regard, deem, esteem, take into account
¤ noun
1 sayma, sayım
2 hesap * eşanlamlı : calculation
3 toplam * eşanlamlı : sum, total
4 huk. şikâyet maddesi
* count out = hesaba katmamak, saymamak
İngilizce örnek : If you're planning a meeting tomorrow, count me out.
Türkçe çevirisi : Yarın bir toplantı planlıyorsan beni sayma.
İngilizce örnek : I can't contribute any money to the fund; please count me out.
Türkçe çevirisi : Fona hiçbir para yardımı yapamam; lütfen beni hesaba katmayın.
İngilizce örnek : I can't go with you. Count me out.
Türkçe çevirisi : Seninle gidemem. Beni sayma.
* count on sb/sth = güvenmek
İngilizce örnek : I need a friend I can always count on.
Türkçe çevirisi : Her zaman güvenebileceğim bir arkadaşa ihtiyacım var.
İngilizce örnek : I am counting on you to help.
Türkçe çevirisi : Senin yardımına güveniyorum.

1: 0 ms