• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

correct

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1411

ana kullanım

bilişim

ormancılık

CORRECT = [kı'rekt] verb
düzeltmek
İngilizce örnek : It is high time you learnt to correct that mistake.
Türkçe çevirisi : Bu hatayı düzeltmeyi öğrenmenin zamanı geldi.
¤ adjective
doğru; uygun * eşanlamlı : true, right, accurate, proper, faultless, precise, exact * karşıtanlamlı : incorrect, wrong, inexact
İngilizce örnek : Your answer is correct.
Türkçe çevirisi : Yanıt doğru.
İngilizce örnek : The girl's statement was correct in part.
Türkçe çevirisi : Kızın ifadesi kısman doğru idi.

1: 0 ms