• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aksi

Türkçe - İngilizce

hekimlik

iş dünyası

önek

aksi = geçimsiz [eski terim - öz Türkçe]

aksi = inatçı [eski terim - öz Türkçe]

aksi = ters [eski terim - öz Türkçe]

AKSİ = (aksi nedir; aksi ne demek; aksi İngilizcesi) 1. Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi: «Salıncağın ipini sallandığı istikametin aksine çekti.» -O. C. Kaygılı. 2. Uygun olmayan: «Kusura bakma abla! Aksi zamana rastladı. Gazozları yetiştiremedik.» -A. K. Tecer. 3. İnatçı, hırçın, huysuz: «Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim.» -R. N. Güntekin.

ilgili sözler / related words

aksi adam aksi aksi aksi belirtilmediği sürece aksi belirtilmedikçe aksi belirtilmedikçe isim tarafından gösterilmemiş aksi belirtilmedikçe veya sınırlandırılmadıkça aksi belirtilmedikçe yapılacak olan eylem aksi biçimde aksi bildirilmedikçe aksi bir durumda aksi de geçerli aksi delil aksi düşüncede olan aksi düzenlenmedikçe aksi emredilmedikçe aksi fikir aksi gibi aksi gitmek aksi görüşte olan aksi halde aksi halde eklenecek metin aksi halde iptal'i tıklatın aksi iddia edilemez aksi ifade edilmemiş ise aksi intişar aksi ispat edilebilir karine aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü aksi ispat edilmedikçe iddiayı ispata yeterli ve geçerli olan kanıt aksi ispat olunabilen aksi ispatlanabilir aksi ispatlanıncaya kadar geçerli delil aksi istenmediği taktirde aksi istikamette hareket aksi itiş aksi kanıtlanabilir aksi kanıtlanabilir varsayım aksi kanıtlanana kadar bir şeyin doğru olduğunu varsayma aksi kanıtlanana kadar doğru varsayma aksi kanıtlanmadıkça aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan delil aksi kanıtlanmadıkça geçerli sayılan kuvvetli kanıt aksi kimse aksi kişi aksi madde geçirme aksi mizaç aksi olmak aksi öngörülmediği takdirde aksi öngörülmedikçe aksi sabit olmadıkça aksi sabit olmadıkça doğru olmak aksi sabit oluncaya kadar cezaya ehil sayılan 14-21 yaş arası kimse aksi sabit oluncaya kadar cezaya ehil sayılmıyan 8-14 yaş arası kimse aksi sabit oluncaya kadar her çocuk meşru sayılır aksi sabit oluncaya kadar her şey kanuna uygun yapılmış addolunur aksi sabit oluncaya kadar karine hüküm ifade eder aksi sabit olursa aksi seda aksi söylenmedikçe aksi söz aksi sözleşmeyle düzenlenmedikçe aksi şey aksi şeytan aksi takdirde aksi takdirde cezası ölüm aksi takdirde! aksi taktirde aksi tanımlanmadıkça aksi tarafı tutmak aksi tesadüf aksi tesir aksi tesir atomu aksi tesir çekirdeği aksi tesir etmek aksi tesir radyasyonu aksi tesir tezi aksi tip aksi ve inatçı biridir aksi yazılı olarak belirtilmedikçe aksi yolda aksi yön aksi yönde aksi yönde değiştirmek aksi yönde geçirmeyen valf aksi yönde hareket etmek aksi yönden gelen aksi yöne aksi yöne dönmek aksi yönler aksi yönlü frezeleme altı ayda aksi kanıtlanmadığı takdirde yürürlüğe giren boşanma kararı ayna aksi ayna aksi çıktı başka şekilde belirtilmedikçe veya aksi belirlenmedikçe ve izin verilmedikçe bir halden aksi hale geçmek bir şeyin zilyedi aksi sabit oluncaya kadar malik addolunur bir yöne akışa izin veren aksi yöne akışı bir yöne harekete izin veren ve aksi yönde hareketi engelleyen mekanik stop çap üzerinde aksi tarafta çekiç başının aksi ucu dönüp aksi yöne giden dönüp aksi yöne gitmek düz ayaklı sörfçünün saat yelkovanının aksi yönünde geminin rotasını aksi yöne çevirmek Hay aksi ibrazından en az otuz yıl önce tanzim edilen ve bundan dolayı aksi sabit oluncaya kadar sahih sayılan senetler iğlerin saat aksi yönü dönüşü istenenin aksi olmak nezaketle verilen aksi cevap saat akrebi aksi yönünde döndürmek saat aksi yönü dönüşü saat ibreleri aksi yönünde saat ibreleri aksi yönünde polarlanmış dalga saat ibrelerinin aksi yönü saat ibrelerinin aksi yönünde saat ibrelerinin aksi yönünde dönüş saat ibresi aksi yönü moment saat ibresi aksi yönünde saat ibresinin aksi yönünde saat yelkovanının aksi yönünde saat yelkovanının aksi yönünde dönüş saat yönünün aksi yönde saat yönünün aksi yönü saatin aksi yönde saatin aksi yönünde saatin aksi yönünde dönüş tam aksi vasiyet edenin aksi niyeti belli olmadıkça kelimelerin mutat mânalarından inhiraf edilmemeli ve aksi yer yüzünün aksi tarafında yerkürenin aksi tarafında olan yeryüzünün aksi tarafında bulunan yer yeryüzünün aksi tarafında olan zarar ihtimalini karşılamak için aksi tehlikeye girmek

1: 2 ms