• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

awkward

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8661

AWKWARD = ['o: kwıd] adjective
1 kullanımı zor, kullanışsız * eşanlamlı : inconvenient, unmanageable
2 uygunsuz, yakışıksız
İngilizce örnek : Intelligent students sometimes ask awkward questions.
Türkçe çevirisi : Akıllı öğrenciler bazen uygunsuz sorular sorar.
3 sakar, beceriksiz, hantal * eşanlamlı : clumsy, unskilful, sloppy, graceless * karşıtanlamlı : graceful, skilled, skilful
İngilizce örnek : She is awkward at business.
Türkçe çevirisi : İşyerinde sakardır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms