• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

awkward

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8661

ana kullanım

01. beceriksiz 02. sakar 03. hantal 04. iyi yapılmamış 05. kullanımı zor 06. kullanışsız 07. anlaşılması zor 08. uyumsuz 09. dik başlı 10. utandırıcı 11. mahcup edici 12. uygunsuz 13. anlaşması zor 14. biçimsiz 15. çolpa 16. eli işe yakışmaz 17. elverişsiz 18. idaresi güç 19. lök 20. maharetsiz 21. münasebetsiz 22. ters 23. aksi 24. beygir gibi 25. eli kısa 26. garip 27. kaba 28. kabak 29. kullanışlı olmayan 30. müşkül 31. savruk sakar 32. sıkıntılı 33. zorluk çıkaran

güvenlik

01. aykırı 02. mugayir 03. zıt

AWKWARD = ['o: kwıd] adjective
1 kullanımı zor, kullanışsız * eşanlamlı : inconvenient, unmanageable
2 uygunsuz, yakışıksız
İngilizce örnek : Intelligent students sometimes ask awkward questions.
Türkçe çevirisi : Akıllı öğrenciler bazen uygunsuz sorular sorar.
3 sakar, beceriksiz, hantal * eşanlamlı : clumsy, unskilful, sloppy, graceless * karşıtanlamlı : graceful, skilled, skilful
İngilizce örnek : She is awkward at business.
Türkçe çevirisi : İşyerinde sakardır.

AWKWARD = nasıl okunur, okunuşu /'o:kwId/ sıfat

ilgili sözler / related words

1: 0 ms