• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ugly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7149

UGLY = ['agli] adjective
1 çirkin * eşanlamlı : hideous, unattractive, unsightly * karşıtanlamlı : beautiful
İngilizce örnek : She is a beautiful girl, but her elder sister is fat and ugly.
Türkçe çevirisi : O güzel bir kız, ama ablası şişman ve çirkin.
İngilizce örnek : The cut left an ugly scar.
Türkçe çevirisi : Kesik, çirkin bir yara izi bıraktı.
2 iğrenç * eşanlamlı : nasty, loathsome, vile, horrible * karşıtanlamlı : pleasant
3 ters, aksi * eşanlamlı : bad-tempered

UGLY = nasıl okunur, okunuşu /'agli/ sıfat [uglier, ugliest]

1: 0 ms