• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stubborn

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11618

STUBBORN = ['stabın] adjective
inatçı, direngen * eşanlamlı : obstinate, pig-headed, headstrong, unyielding, inflexible, unbending, persistent, obdurate * karşıtanlamlı : yielding
İngilizce örnek : Don't be so stubborn.
Türkçe çevirisi : O kadar inatçı olma.
İngilizce örnek : He was too stubborn to admit his mistake.
Türkçe çevirisi : Hatasını kabul edemeyecek kadar inatçı idi.
İngilizce örnek : She was so stubborn that she didn’t change her mind.
Türkçe çevirisi : O kadar inatçıydı ki fikrini değiştirmedi.

STUBBORN nasıl okunur, okunuşu /'stabın/ sıfat

1: 0 ms