• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

constitution

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1229

CONSTITUTION = [konsti'tyu: şın] noun
1 oluşum, bileşim * eşanlamlı : composition, formation, organization, foundation
2 yapı, bünye * eşanlamlı : structure, physique, health
İngilizce örnek : If he hadn't had a very strong constitution, that operation would have killed him.
Türkçe çevirisi : Çok güçlü bünyesi olmasaydı, ameliyat onu öldürürdü.
3 anayasa * eşanlamlı : code, law
İngilizce örnek : The present government wants to change the Constitution.
Türkçe çevirisi : Mevcut hükümet Anayasayı değiştirmek istiyor.

1: 0 ms