• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

convention

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1838

ana kullanım

01. toplama 02. toplanma 03. toplantı 04. kongre 05. anlaşma 06. uzlaşma 07. uzlaşım 08. âdet 09. gelenek 10. kabul edilen düzen 11. konferans 12. konvansiyon 13. mukavele 14. örf 15. antlaşma 16. düzen 17. sayma 18. teamül

askeri

01. mukavele

bilim

01. kural

bilişim

01. kural 02. uylaşım

ekonomi

01. antlaşma

felsefe

01. uylaşım 02. itibar 03. uzlaşı

fizik

01. uylaşım

hukuk

01. antant 02. misak

iş dünyası

01. kurultay 02. sözleşme 03. muahede 04. töre 05. görenek

kütüphanecilik

01. antlaşma

ruhbilim

01. kurallar bütünü

tarım

01. kontrat

teknik

01. kural

toplumbilim

01. sayma 02. uylaşım

turizm

01. uluslararası anlaşma

yeme içme

01. konveksiyon

CONVENTION = Çok sayıda tarafların (devletlerin) katıldığı genelde BM ve AB gibi uluslararası ölçekteki kurumların himayesinde akdedilen uluslararası hukuk metinleri. Genel bir terim olarak, “treaty “ ile eş anlamlıdır. [mali istihbarat > ne, nedir, ne demek]

CONVENTION = [kın'venşın] noun
1 toplantı, kongre * eşanlamlı : meeting, assembly, conference, congress, council
İngilizce örnek : The convention on human rights was a success.
Türkçe çevirisi : İnsan hakları toplantısı başarılı oldu.
İngilizce örnek : We asked him to speak at the convention.
Türkçe çevirisi : Kongrede konuşmasını istedik.
2 anlaşma, uzlaşma * eşanlamlı : agreement, contract, treaty, pact
3 töre * eşanlamlı : custom, tradition, practice, formality

1: 0 ms