• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

provision

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2073

denizcilik

PROVISION = [prı'vijın] noun
1 tedarik, hazırlık * eşanlamlı : preparation, arrangement, providing, supply
2 kon. erzak, azık
İngilizce örnek : The provisions for our picnic are enough for four people.
Türkçe çevirisi : Piknik için erzağımız dört kişiye yeter.
3 hüküm, madde
İngilizce örnek : It is one of the provisions of the treaty.
Türkçe çevirisi : O, antlaşmanın maddelerinden biri.

1: 0 ms