• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yiv

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 15948

biyoloji

denizcilik

isim / noun

isim / noun – architecture

isim / noun – technical

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) 1. Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı. 2. Bir dişli çarkta veya bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm. 3. Bir sütun gövdesinin veya bir vazo karnının çevresine eşit aralıklarla paralel veya sarmal olarak uzunlamasına açılan oyuk. 4. Ek çizgisi: Kafatasının yivleri. 5. Saçta ayırma yeri.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) 1. Çatlak, yarık. 2. Kıyı.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) 1. Kıyı.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) 1. Yara izi. 2. İz. 3. Girinti, yarık.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) Bir yüzey üzerine oyulan ince oluk gibi yol. a. bk. silme.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) Birbirine bitişik olan iki şey arasındaki çizgi, derz.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) Çamaşır söküğü.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) Ek.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) İki tarla arasındaki boş alan.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) Koku: Köpek gibi yiv çeksem, köyde mal koymazdım.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) Kumaşta bükülen yerlerde oluşan çizgi.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) Küçük dikenlik.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) Saçtaki aralık.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) Set, çıkıntı.

YİV = (yiv nedir; yiv ne demek; yiv İngilizcesi) Sıra.

1: 0 ms