• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

groove

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11768

bilişim

dilbilim

madencilik

GROOVE = [gru: v] noun
yiv, oluk * eşanlamlı : furrow, rut, trench, hollow, slot, scratch
İngilizce örnek : The man cut out a deep groove in the wood with his knife.
Türkçe çevirisi : Adam bıçağı ile odunda derin bir oyuk açtı.
¤ noun
yiv açmak

ilgili sözler / related words

alveololingual groove ambulacral groove atrioventricular groove ball race groove baltimore groove bearing groove bevel groove blade groove blank groove boot ring groove cast-in groove insert chamfered groove coarse groove compression ring groove concentric groove crimping groove deep groove deep groove ball bearing deforming groove dovetail groove drip groove eccentric groove esophageal groove esophageal groove dysfunction extraction groove eyewire groove fast groove fault groove feather and groove finishing groove fir-type groove flash groove frame groove fringing groove galvayne's groove gate groove get into a groove glossal groove groove angle groove cracking groove cracks groove diameter groove face groove head groove ice groove micrometer groove of a window sash groove shape groove speed groove weld hip groove in the groove infraorbital groove inside groove seam joint groove key groove labial groove lacrimal groove lead out groove lead over groove lead-in groove lead-out groove lens groove locked groove major groove major groove recognition minor groove modulated groove multiple groove track mylohyoid groove nasolacrimal groove nasopalatine groove neural groove oil groove oil groove depth oil ring groove oil scraper ring groove of the air compressor piston optic groove peptide-binding groove piston circlip groove piston groove piston groove bottom piston groove depth piston groove root diameter piston groove walls piston oil ring groove piston retainer groove piston ring groove piston ring groove cleaner piston ring groove gauge primitive groove pterygopalatine groove ring groove rope groove rotating blade groove run-in groove seal groove sealing groove segment groove set ring groove shaped groove single-bevel groove weld single-j groove weld skirt groove small groove snap ring groove square groove square groove weld stationary blade groove sword groove tab groove tongue and groove tongue and groove facing flange tongue and groove facing flange lamba tongue and groove joint tongue and groove siding top ring groove insert tread groove unmodulated groove v groove valve groove type valve keeper groove water groove wedge groove welding groove window groove worm groove

1: 1 ms