• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

artan

Türkçe - İngilizce

ana kullanım – Amerikan İngilizcesi

bilişim

isim / noun – technical

iş dünyası

teknik

artan = bakiye [öz Türkçe - eski terim]

artan = fazla [öz Türkçe - eski terim]

artan = mütezayit [öz Türkçe - eski terim]

artan = bâkî [Türkçe - Osmanlıca]

artan = mütezâyid [Türkçe - Osmanlıca]

artan = zâid [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

akışkanlığı hıza bağlı artan alan etkisiyle artan fotoelektrik salım alan etkisiyle artan ikincil salım artan (azar azar) artan açık artan ağrı artan alkalite artan amortisman artan arazi kıymetine göre su ücreti artan arz fiyatı artan aşınma payı artan basınç artan baskı artan başarısızlık hızı artan bir hızla ilerlemek artan bir oranda artan bir şekilde artan borç artan borçlar artan değer artan direnç egzersizleri artan dizi artan düğüm artan eğim derecesi artan enerjili elektron artan enflasyon artan fırsat maliyeti artan fırsat maliyeti kanunu artan fırsat maliyetleri artan fiyatlar ve maliyetler artan fonksiyon artan gelir artan gelir vergisi artan gelişmişlik artan gerilim artan gerilimler artan getiri artan giderler kanunu artan gümrük resmi artan hacim artan hadve artan hâsıla artan hız artan hız yöntemi artan hidrolik eğim artan hisse artan hizmet artan ısıtma artan ilerlemişlik artan işgücü ve hammaddenin yol açtığı enflasyonla ilgili artan işlev artan kısım artan klor artan konut artan mal artan maliyet artan maliyetiyle artan maliyetler artan maliyetler kanunu artan maliyetli endüstri artan maliyetli endüstriler artan marjinal fayda artan marjinal fiziki verimlilik artan marjinal getiri artan marjinal maliyetler artan marjinal verimlilik artan masraf artan masraflar artan miktar artan miktarda artan müterakkilik artan nüfusuyla artan oranlı artan oranlı cetvel artan oranlı faiz artan oranlı fiyatlar ve maliyetler artan oranlı gelir vergisi artan oranlı gümrük tarifesi artan oranlı hareket eden artan oranlı imtiyazlı hisse senetleri artan oranlı indirim sistemi artan oranlı indirim sistemleri artan oranlı maliyetler artan oranlı masraf artan oranlı prim artan oranlı sistem artan oranlı tarife artan oranlı vergi artan oranlı vergileme artan oranlı vergilendirme artan oranlı vergiler artan oranlılık artan ortalama artan otomobil bağımlılığı artan önem artan önemiyle artan parça artan paylı amortisman artan prim artan randıman artan sayı artan sayıda artan sıra artan sırada artan sıralama artan suların drenajı artan süreli sigorta artan şekilde sırala artan şey artan şey şey artan talep artan tehlike hızı artan tepken artan terörist hareket tehditi artan üfürüm artan üretim artan üretim modeli-yaşama oranı artan vektör artan vergi artan verim artan verimlilik artan yağış artan yay katsayılı yay artan yemeği paket yaptırma artan yemek artan yükleme analizi artan yükselen artan zincir artan zincir koşulu artarak artan oranlı vergi aşamalı artan avrupa güvenliği ve artan tartışması azalarak artan oranlı vergi birikerek artan borçlardan artan fon bakiyesi bütünleştirici ve arabağlantı bilgisayara doğru artan eğilim değeri artan mallar derece derece artan dinamik artan getiriler doğal artan alkalite doğal artan oran düz artan oranlı vergi düzgün artan dizi düzgün artan fonksiyon eklenerek artan gelgitten artan kalan akıntı geriye artan giderek artan gitgide artan gittikçe artan gittikçe artan iş hacmi gizli artan oranlılık hızla artan hızla artan enflasyon hızla artan nüfusuyla ısı artan kesin artan dizi kesin artan fonksiyon maliyet artışlı ≡ artan işgücü veya hammaddenin yol açtığı enflasyonla ilgili monoton artan dizi monoton artan fonksiyon orantılı artan masraf ölçeğe artan getiri ölçeğe göre artan getiri ölçeğe göre artan getiriler pozitif bir yönde artan projeden dolayı artan faydalar rüzgârla artan alevler sıkı artan işlev sıkıştıkça sertliği artan süspansiyon düzeni sürekli artan değişken tam sayıdan artan tek düzen sıkı artan dizi tekdüze artan dizi tekdüze artan işlev tekdüze sıkı artan dizi tekdüze sıkı artan işlev tersine artan oranlı vergi uydu iletişiminde artan biçimde kullanılan 10 ila 12 ghz arasındaki elektromanyetik spektrum alanıdır. uydu iletişiminde artan biçimde kullanılan 12 ila 14 ghz arasındaki elektromanyetik spektrum alanıdır. uydu iletişiminde artan biçimde kullanılan 18 ila 30 ghz arasındaki elektromanyetik spektrum alanıdır. uzun dönem artan maliyet uzun dönemli artan maliyet vergi artan oranlılığı yetkileri artan bir kimseye saygı göstermek yıllara göre artan amortisman yıllara göre artan oranlı amortisman

1: 0 ms