• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cevval

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 16991

cevval = canlı [eski terim - öz Türkçe]

cevval = cıvıl cıvıl [eski terim - öz Türkçe]

cevval = devingen [eski terim - öz Türkçe]

cevval = işlek [eski terim - öz Türkçe]

cevval = kıpırdak [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms