• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cesur

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4305

iş dünyası

konuşma dili

cesur = gözüpek [eski terim - öz Türkçe]

cesur = yürekli [eski terim - öz Türkçe]

CESUR = (cesur nedir; cesur ne demek; cesur İngilizcesi) 1. Yürekli: «Bu, yeterince cesur olamadığımın bir göstergesi olabilir.» - İ. O. Anar. 2. zf. Yürekli bir biçimde: «Erkeklere karşı ilk tanışmada cesur ve ümit verici davranırdı.» - R. H. Karay.

cesur = güstâh [Türkçe - Osmanlıca]

cesur = hıyreçeşm [Türkçe - Osmanlıca]

cesur = şecî [Türkçe - Osmanlıca]

cesur = şücâ' [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms