• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

strange

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1727

STRANGE = [streync] adjective
1 tuhaf, garip, acayip * eşanlamlı : peculiar, odd, curious, queer, unusual, uncommon, rare, extraordinary * karşıtanlamlı : common, ordinary, normal
İngilizce örnek : Did you notice anything strange on the night of the murder?
Türkçe çevirisi : Cinayet gecesi garip bir şey fark ettiniz mi?
İngilizce örnek : I had a strange dream.
Türkçe çevirisi : Garip bir rüya gördüm.
2 yabancı * eşanlamlı : foreign, unfamiliar, unknown, alien * karşıtanlamlı : familiar
İngilizce örnek : No one knew the strange man.
Türkçe çevirisi : Yabancı adamı kimse tanımıyordu.
İngilizce örnek : The pilot said that he saw a strange object in the sky.
Türkçe çevirisi : Pilot, gökyüzünde yabancı bir cisim gördüğünü söyledi.

1: 0 ms