• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stay

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1414

ana kullanım 1

01. kalmak 02. durmak 03. durdurmak 04. ertelemek 05. geciktirmek 06. sürdürüp tamamlamak 07. dayanmak 08. bastırmak 09. geçiştirmek 10. gidermek 11. desteklemek 12. istiralya ile takviye etmek 13. eğleşmek 14. engellemek 15. gerginleştirmek 16. kalınmak 17. oturmak 18. salıvermemek 19. akkoymak 20. alıkoymak 21. beklemek 22. bırakmamak 23. -e devam etmek 24. engel olmak 25. geçici olarak gidermek 26. germek 27. ikamet etmek 28. oyalanmak 29. önlemek 30. sabitlemek 31. tevakkuf etmek 32. yatmak

ana kullanım 2

01. kalış 02. kalma 03. erteleme 04. payanda 05. destek 06. askı 07. ayak 08. balina 09. dayak 10. destek olan kimse 11. destekçi 12. direnme 13. kalış süresi 14. mâni 15. mesnet 16. sebat 17. tavan askısı 18. travers 19. alıkoyma 20. dayanma 21. durma 22. engel 23. gergi 24. ikamet 25. oturma 26. ziyaret

denizcilik

01. kaloma 02. istralya 03. rüzgâra dönme 04. ana ıstiralya 05. ana istiralya 06. istiralya 07. istiralyata 08. ıstralya 09. kosma 10. koşma 11. larmo

ifade

01. dur

inşaat

01. gergi halatı

iş dünyası

01. tehir etmek 02. ziyaret süresi 03. tehir

madencilik

01. gergi 02. tahkimat fırçası

mimarlık

01. dayak vurmak 02. göğüsleme 03. kurtbacağı 04. payandalamak

oto

01. dayama 02. dayanak 03. mesned

sağlık

01. yatış

sosyal güvenlik

01. bulunma

spor

01. direnmek 02. dönmek 03. istralya ile takviye etmek 04. orsa alabanda edip dönmek 05. tiramola etmek

teknik

01. dikme 02. sabitleştirmek 03. sağlamlaştırmak

tekstil

01. sağlamlaştırma parçası

turizm

01. ziyaret

yelken sporu

01. larmo

1: 0 ms