• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

statement

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 874

havacılık

muhasebe

yöntembilim

STATEMENT = ['steytmınt] noun
1 demeç, söz, ifade * eşanlamlı : proclamation, utterance
İngilizce örnek : Before I had finished my statement, the judge cut me off.
Türkçe çevirisi : İfademi bitirmeden yargıç sözümü kesti.
2 bildiri, bildirge * eşanlamlı : announcement, notice, assertion, declaration
İngilizce örnek : The minister is to make a statement later today.
Türkçe çevirisi : Bakan bugün bir bildiride bulunacak.
3 (banka, vb.) hesap özeti * eşanlamlı : account, record
İngilizce örnek : The bank sends me a statement every month.
Türkçe çevirisi : Banka bana her ay hesap özeti gönderir.
İngilizce örnek : You'll get a statement at regular intervals.
Türkçe çevirisi : Düzenli aralıklarla hesap özeti alacaksınız.

STATEMENT = nasıl okunur, okunuşu /'steytmInt/ isim

1: 0 ms