• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bildirge

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 6847

BİLDİRGE = (bildirge nedir; bildirge ne demek; bildirge İngilizcesi) Hukuki açıdan bağlayıcı olmayan, ancak belirli bir konu üzerinde anlaşılan standartları belirten uluslararası belge.

bildirge = beyanname [öz Türkçe - eski terim]

bildirge = deklarasyon [öz Türkçe - eski terim]

bildirge = deklerasyon [öz Türkçe - eski terim]

bildirge = manifesto [öz Türkçe - eski terim]

bildirge = rapor [öz Türkçe - eski terim]

BİLDİRGE = (bildirge nedir; bildirge ne demek; bildirge İngilizcesi) 1. Malın, belli bir gümrük düzenine göre işleminin yapılması için gerekli olan bilgilerin, ilgililerce gümrüğe verilmesinde kullanılan gümrükçe düzenlenmiş formül. 2. Bu formülle anılan bilgilerin gümrüğe verilmesi.

BİLDİRGE = (bildirge nedir; bildirge ne demek; bildirge İngilizcesi) Belirli bir konuda bir topluluk ya da bir kişinin kamuoyuna yaptığı yazılı açıklama.

BİLDİRGE = (bildirge nedir; bildirge ne demek; bildirge İngilizcesi) Beyanname.

bildirge = beyânnâme [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms