• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hesap

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 439

banka

bilişim

isim / noun

matematik

teknik

HESAP = (hesap nedir; hesap ne demek; hesap İngilizcesi) Karşılığı para ile ölçülen bir değer ve işlemi muhasebe yazılıklarına geçirmek, aynı türden olan işlemleri bir araya toplayarak göstermek, bir başka deyimle muhasebe işlemlerinin bilimsel bir yöntem ve düzen ile yazılımlara alındığı bir bölümleme birliği.

HESAP = (hesap nedir; hesap ne demek; hesap İngilizcesi) Vergiye esas alman verilerin yer aldığı yükümlülerin muhasebe kayıtları bölümleridir.

hesap = sayım [eski terim - öz Türkçe]

hesap = adisyon [öz Türkçe - eski terim]

HESAP = (hesap nedir; hesap ne demek; hesap İngilizcesi) 1. Aritmetik. 2. Matematiksel işlem. 3. Alacaklı veya borçlu olma durumu: «Al eline kalemi, şu benim hesapları görüver.» - S. F. Abasıyanık. 4. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon: «Bu hesapların dökümlerini alıp sizlere vereceğim.» - N. Eray. 5. Oranlama, tahmin: Evdeki hesap çarşıya uymamak. 6. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü: «Harbe nasıl, niçin ve ne hesapla girmiştik?» - F. R. Atay. 7. Tutum, durum, anlayış: «İnsana daha insanca ortamlar yaratmak için bütün hesaplarımız.» - Erhat. 8. (ekonomi) Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.

HESAP = (hesap nedir; hesap ne demek; hesap İngilizcesi) Kişi, kurum ve kuruluşların borç ve alacaklarının sistemli bir biçimde kaydedildiği çizelge.

hesap = âmâr [Türkçe - Osmanlıca]

hesap = hesâb [Türkçe - Osmanlıca]

hesap = hisâb [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms