• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

beyan

Türkçe - İngilizce

dilbilim

BEYAN = (beyan nedir; beyan ne demek; beyan İngilizcesi) Ticarete sunulacak yemlerde değer belirlemeye esas olan temel besin maddeleri oranlarının ve/veya iddia edilen özelliklerin yazılı olarak belirtilmesi.

beyan = açıklama [eski terim - öz Türkçe]

beyan = bildirim [eski terim - öz Türkçe]

beyan = bildirme [eski terim - öz Türkçe]

beyan = söyleme [eski terim - öz Türkçe]

BEYAN = (beyan nedir; beyan ne demek; beyan İngilizcesi) 1. Bildirme. 2. ed. Bir eserde, düşüncelerin, duyguların, hayallerin doğuş ve değerlerini, bunların anlatımında tutulacak yolları konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı.

BEYAN = (beyan nedir; beyan ne demek; beyan İngilizcesi) açıklama.

BEYAN = Mevzuat gereğince zorunlu olmayan, herhangi bir formdaki resimli, grafik veya sembolik gösterimler de dâhil olmak üzere, bir gıdanın kendine özgü özellikleri olduğunu belirten, ileri süren veya ima eden herhangi bir mesaj veya gösterim.

ilgili sözler / related words

-i beyan etmek âciz olarak beyan edilmek açıklayıcı beyan ayan beyan ayan beyan ortaya koymak basitleştirilmiş beyan usulü ben, (isim), bu davada vereceğim ifadenin doğru, tamamen doğru ve doğrudan başka bir şey olmayacağını samimi olarak beyan ederim. beyan / bildirim beyan bildirme beyan delilleri beyan dışı ekonomi beyan edeceğiniz bir şey beyan edeceğiniz eşya var mı beyan eden beyan eden kimse beyan edici beyan edilebilir beyan edilen amaç beyan edilen çevre beyan edilen değer beyan edilen harcama beyan edilen ihracat beyan edilen ihtiyatlar beyan edilen ithalat beyan edilen kıymet beyan edilen mesafeler beyan edilen mesafeler - heliportlar beyan edilen sermaye beyan edilen temettü beyan edilen tesis beyan edilen transit beyan edilen verim beyan edilir beyan edilmemiş beyan edilmemiş gelir beyan edilmemiş kıymetler beyan edilmesi zorunlu beyan edilmiş beyan edilmiş borçlar beyan edilmiş değer beyan edilmiş mevki denetimi beyan edilmiş sermaye beyan esası beyan etkisi beyan etme beyan etme tuşu beyan etmek beyan etmeme beyan formu beyan formu doldurun lütfen beyan günü beyan mükellefiyeti beyan sahibi beyan sahibinin unvanı beyan sistemi beyan tutarı beyan ve ifade eden beyan ve taahhüt etmek beyan ve taahhütler beyan yükümlülüğü bir gayrimenkulü kiracı sıfatiyle teslim alan kimse tarafından yapılan ve malikinin hakkını ikrar hakkında beyan bu beyan ve taahhütlerin doğruluğunu esas alarak çelişkili beyan çok önemli yanlış beyan davaya ait bütün delilleri sunduğunu beyan etmek detaylı beyan dolandırıcılık suçunun unsuru olan yanlış beyan döviz beyan tutanağı eksik belgelerle beyan eksik beyan emlak beyan değeri ex 1 beyan fikir beyan etmek fikri beyan etmek gerçeğe aykırı beyan görüş beyan etmek gümrüğe beyan gümrüğe tabi malları beyan etmek gümrük beyan formu gümrük idaresine beyan hakaretamiz beyan hakikate aykırı beyan hususi beyan hükümsüz olduğunu beyan etmek hükümsüzlüğü beyan edilen işlem hükümsüzlüğü hukuken beyan edilen işlem ihtiyari beyan ihtiyari toplama ve beyan imzalı beyan istisnai kıymetle beyan düzenlemek işbu belge ile herkese beyan ederim ki kablo üreten firmanın beyan ettiği sabit bit hızı kazancı düşük beyan etmek maddi yanlış beyan mali beyan mazaret beyan etmek mazeret beyan etmek mütalâa beyan etmek ortak beyan otomatik özet beyan sistemi önemle beyan etmek özel beyan zamanı özet beyan özür beyan etmek performans beyan edilmemiştir resmen beyan etmek resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan resmi beyan sadece beyan amacı ile sahte beyan sözlü beyan tahmini beyan toplantı veya tartışma usulü ile ilgili ortaya atılan beyan veya soru toplu beyan üç taraflı beyan vergi indirimi için değer azalışı payı olarak beyan edilebilen yalan beyan yalan beyan ile yalana yakın beyan yanıltıcı beyan yanlış beyan yanlış beyan etmek yanlış zehabı uyandıran izah, beyan veya hareketlerde bulunmak yarı gerçek beyan yazılı beyan yeminli beyan yeminli beyan kaydı yeminli beyan zaptı yeniden beyan etmek yıllık beyan zorunlu beyan

1: 0 ms