• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

site

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1018

site

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1033

bilişim

biyoloji

coğrafya

hekimlik

ormancılık

SITE = [sayt] noun
1 yer, mevki; arsa * eşanlamlı : place, location, position, situation, spot, plot
İngilizce örnek : This is the site of a very famous battle.
Türkçe çevirisi : Burası, çok ünlü bir muharebenin yeri.
İngilizce örnek : They're building a shopping centre on the site of the old hospital.
Türkçe çevirisi : Eski hastanenin yerine bir alışveriş merkezi yapıyorlar.
2 sit alanı
İngilizce örnek : The archaeologists excavated pottery from the site.
Türkçe çevirisi : Arkeologlar sit alanından (kazıyla) çanak çömlek çıkardılar.

SITE = nasıl okunur, okunuşu /sayt/ isim

1: 0 ms