• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reference

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 883

ana kullanım

01. bahsetme 02. ağzına alma 03. söz etme 04. başvurma 05. danışma 06. referans 07. bonservis 08. kaynak 09. ekspertiz 10. atıf 11. bağlı olma 12. başvurma kitabı 13. başvurulan kaynak 14. belge 15. delil 16. ekpertiz 17. gönderme 18. gözetme 19. hesaba katma 20. ilişkin 21. istinadetme 22. iyi hal kâğıdı 23. karşılaştırma ile ilgili 24. merci 25. müracaat 26. nazarı itibara alma 27. örnek ile ilgili 28. tavsiye eden kimse 29. temiz kâğıdı 30. vesika 31. ait olma 32. alaka 33. bakma 34. baş vurağı 35. bilgi için başvurulacak kişi 36. bilirkişi raporu 37. bonservis veren kişi 38. -e başvurdurma 39. -e gönderme 40. havale etme 41. ihtar 42. ilişki 43. izafe 44. kastetme 45. not 46. örnek 47. referans veren kişi 48. telmih 49. yararlanılan kaynak 50. zikir

askeri

01. ilgili kaynak

bilim teknik

01. dayanak

bilişim

01. başvuru kaynakları 02. dayanak 03. gönderi 04. gönderim 05. kullanma 06. yollama

dilbilim

01. delalet 02. denotasyon 03. dilsel gönderim 04. gönderim 05. karşı atıf 06. temel anlam

eczacılık

01. şahit

edebiyat

01. güven belgesi

ekonomi

01. referans

elektrik

01. dayanak

fizik

01. karşılaştırma

güvenlik

01. aklama 02. sicil belgesi 03. tezkiye

haritacılık

01. kıyas 02. referans

havacılık

01. nirengi

hukuk

01. bilirkişinin raporu

inşaat

01. röper

iş dünyası

01. havale 02. başvuru 03. isnat 04. ima 05. kinaye 06. ilgi 07. münasebet 08. bilirkişiye havale etme

reklam

01. önerme mektubu 02. tavsiye mektubu

tarım

01. çalışma belgesi 02. çalışma ruhsatı

teknik

01. karşılaştırma yapılan 02. dayanak 03. karşılaştırma 04. kaynakça 05. temel

1: 0 ms