• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kinaye

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 10143

iş dünyası

KİNAYE = (kinaye nedir; kinaye ne demek; kinaye İngilizcesi) 1. Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz: «Babam bu kinayeyi anlardı sanırım fakat anlamamazlıktan gelirdi.» - Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz: «Demek lokantadaki kinayeler hep ona karşıydı. Aleyhine bir şeyler kuruluyordu.» - S. F. Abasıyanık. 3. ed. Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatı.

kinaye = değinmece [eski terim - öz Türkçe]

kinaye = dokundurma [eski terim - öz Türkçe]

kinaye = dolaylama [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms