• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

flaw

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17425

ana kullanım 1

01. hasara uğratmak 02. yarmak 03. zarara sokmak 04. çatlatmak 05. sakatlamak 06. zarar vermek

ana kullanım 2

01. kusur 02. eksiklik 03. noksan 04. defo 05. ayıp 06. kabarcık 07. leke 08. sakat 09. yanlışlık 10. yırtık 11. çatlak 12. çizik 13. hata 14. noksanlık 15. özür 16. püsür 17. üretim hatası 18. yarık

inşaat

01. bozukluk 02. hata

madencilik

01. cindi

metalbilim

01. çatlaksı bozukluk 02. kesinti

ormancılık

01. kabarıklık

oto

01. hata

teknik

01. süreksizlik

ticaret

01. fabrikasyon hatası

FLAW = [flo: ] noun
kusur, defo, sakat * eşanlamlı : defect, fault, blemish, imperfection, spot, imperfection
İngilizce örnek : There is a flaw in the contract.
Türkçe çevirisi : Sözleşmede bir kusur vardı.
İngilizce örnek : You drew attention to the flaw in the plan.
Türkçe çevirisi : Plandaki kusura dikkati çektin.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms