• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

flaw

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17425

madencilik

ormancılık

FLAW = [flo: ] noun
kusur, defo, sakat * eşanlamlı : defect, fault, blemish, imperfection, spot, imperfection
İngilizce örnek : There is a flaw in the contract.
Türkçe çevirisi : Sözleşmede bir kusur vardı.
İngilizce örnek : You drew attention to the flaw in the plan.
Türkçe çevirisi : Plandaki kusura dikkati çektin.

FLAW nasıl okunur, okunuşu /flo:/ isim

ilgili sözler / related words

1: 0 ms