• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bozukluk

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2180

bozukluk = abnormalite [öz Türkçe - eski terim]

bozukluk = anomali [öz Türkçe - eski terim]

bozukluk = anormalite [öz Türkçe - eski terim]

bozukluk = arıza [öz Türkçe - eski terim]

bozukluk = defekt [öz Türkçe - eski terim]

bozukluk = diskrazi [öz Türkçe - eski terim]

bozukluk = disorder [öz Türkçe - eski terim]

bozukluk = fesat [öz Türkçe - eski terim]

bozukluk = illet [öz Türkçe - eski terim]

bozukluk = maraz [öz Türkçe - eski terim]

bozukluk = morbidite [öz Türkçe - eski terim]

BOZUKLUK = (bozukluk nedir; bozukluk ne demek; bozukluk İngilizcesi) 1) ayıb. 2) noksan. ~ lara karşı sağlama: ayıblara karşı tekeffül (te'mînât).

BOZUKLUK = (bozukluk nedir; bozukluk ne demek; bozukluk İngilizcesi) 1. Bozuk olma durumu. 2. Bozuk para.

bozukluk = fesâd [Türkçe - Osmanlıca]

bozukluk = fesat [Türkçe - Osmanlıca]

bozukluk = halel [Türkçe - Osmanlıca]

bozukluk = ihtilâl [Türkçe - Osmanlıca]

bozukluk = rahne [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

ağzı bozukluk akiz sözcüksel bozukluk akli bozukluk alkol düşkünlüğüne bağlı ruhsal bozukluk alkol-amnestik bozukluk amnestik bozukluk anlıksal bozukluk ansal bozukluk aşırı kaygılı bozukluk atmosferik bozukluk barotropik bozukluk bedenin bir uzvu ile ilgili bozukluk bedensel bozukluk fobisi bedensel bozukluk ürküsü bilişsel bozukluk bipolar bozukluk bir tür ruhsal bozukluk bir yerde bir bozukluk var borumsu bozukluk bozukluk (makine) bozukluk (makinede) bozukluk (mide) bozukluk (sinirsel) bozukluk bulma bozukluk düzeltme bozukluk kaydı bozukluk oranı bozukluk para bozukluk süresi bozukluk uyarı çevirgeci cinsel bozukluk çatlaksı bozukluk çok değer verilen bir kimsenin hamurundaki bozukluk çözülmeli bozukluk davranışsal bozukluk depresif bozukluk dezintegratif bozukluk disosiyatif bozukluk dissosiyatif bozukluk distimik bozukluk dönüşül bozukluk duygusal bozukluk duyusal bozukluk düzeltilebilir bozukluk düzlemsel bozukluk edinilmiş sözcüksel bozukluk edinsel sözcüksel bozukluk erektil bozukluk eşlik eden bozukluk fark edilmemiş bozukluk fiziksel bozukluk fizyolojik bozukluk fobik bozukluk foliküler bozukluk gastrointestinal bozukluk geçici bozukluk gonadal bozukluk görevsel bozukluk granulamatöz enflamatuar bozukluk granulamatöz enflamatuvar bozukluk granulamatöz iltihaba yol açan bozukluk granulamatöz iltihabi bozukluk granulamatöz iltihap yapan bozukluk granulamatöz iltihaplı bozukluk granulamatöz inflamatuar bozukluk granulamatöz inflamatuvar bozukluk granulamatöz yangılı bozukluk granulamatöz yangısal bozukluk heyecansal bozukluk ışınımsal bozukluk içyapısal bozukluk iki uçlu bozukluk ilerleyici olmayan motor bozukluk istemli hareketlerde bozukluk işe bağlı kas iskelet sistemi bozukluk tehlikesi işlevsel bozukluk iyatrojenik bozukluk kardiyovasküler bozukluk kazanılmış sözcüksel bozukluk kısmi bozukluk kognitif bozukluk konuşma veya dil ile ilgili bozukluk kronik miyeloproliferatif bozukluk major depresif bozukluk mental bozukluk metabolik bozukluk mevsimsel afektif bozukluk nevrotik bozukluk noktasal bozukluk nöro-psikyatrik bozukluk obsesif kompalsif bozukluk obsesif kompülsif bozukluk obsesif-kompulsif bozukluk tanısı konmuş hasta organ veya dokudaki yapısal bozukluk organik bozukluk organik çözülmeli bozukluk organik disosiyatif bozukluk organik dissosiyatif bozukluk organik duygusal labilite bozukluk organlardaki bozukluk otistik bozukluk önemli bozukluk örgensel bozukluk panik bozukluk paranoid bozukluk parkinson hastalarında uyku kalitesi ve kognitif bozukluk paylaşılmış psikotik bozukluk potansiyel bozukluk premenstrüel disforik bozukluk programa duyarlı bozukluk psikolojik bozukluk kaydı psikosomatik bozukluk psikotik bozukluk ruhsal bedensel bozukluk ruhsal bozukluk ruhsal bozukluk bilimi ruhsal kökenli bozukluk saatimde bir bozukluk var sanrılı bozukluk sanrısal bozukluk servis motoru bozukluk göstergesi sıfır bozukluk siklotimik bozukluk sinirsel bozukluk somatik bozukluk somatoform bozukluk sonradan kazanılan sözcüksel bozukluk sözcüksel bozukluk şekilde bozukluk şizoaffektif bozukluk şizofreniform bozukluk toplumsal bozukluk toplumsal bozukluk incelemeleri ussal bozukluk veriye duyarlı bozukluk yapay bozukluk yapısal bozukluk yaygm gelişimsel bozukluk zihinsel bozukluk zihinsel işlevlerde bozukluk zihni bozukluk

1: 0 ms