• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

etkisiz

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 6045

iş dünyası

sıfat / adjective – technical

sıfat / medicine – pharmacology

etkisiz = inaktif [öz Türkçe - eski terim]

etkisiz = inert [öz Türkçe - eski terim]

etkisiz = nötr [öz Türkçe - eski terim]

etkisiz = nötral [öz Türkçe - eski terim]

etkisiz = palyatif [öz Türkçe - eski terim]

etkisiz = tesirsiz [öz Türkçe - eski terim]

ETKİSİZ = (etkisiz nedir; etkisiz ne demek; etkisiz İngilizcesi) 1. kimya: Kimyasal tepkimeye girmeyen. 2. elektrik: Erke kaynağından yoksun çevrim ya da öğeler.

ETKİSİZ = (etkisiz nedir; etkisiz ne demek; etkisiz İngilizcesi) Belirli koşullar dışında kimyasal tepkimelere ilgisiz kalan.

ETKİSİZ = (etkisiz nedir; etkisiz ne demek; etkisiz İngilizcesi) Etkisi olmayan, tesirsiz, nötr.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms