• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

impotent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 18239

IMPOTENT = ['impıtınt] adjective
yetersiz, iktidarsız * eşanlamlı : powerless, weak, feeble, disabled, incapacitated, unable, ineffective, inefficient, incompetent, inept * karşıtanlamlı : powerful
İngilizce örnek : He is an impotent manager.
Türkçe çevirisi : O yeteneksiz bir müdür.

1: 0 ms