• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

inert

Türkçe - İngilizce

sıfat / adjective

inert = durgun [eski terim - öz Türkçe]

inert = etkisiz [eski terim - öz Türkçe]

inert = eylemsiz [eski terim - öz Türkçe]

inert

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12982

eczacılık

havacılık

hekimlik

tarım

INERT = [i'nö: t] adjective
1 hareketsiz, cansız * eşanlamlı : immobile, static, motionless, still, inactive, inanimate
2 yavaş, tembel, uyuşuk * eşanlamlı : idle, lazy, slothful, sluggish, slow * karşıtanlamlı : active, lively

INERT = 1. Atıl, faaliyetsiz, hareketsiz, etkisiz. 2. Kimyasal reaksiyona girmeyen, etkisiz molekül.

1: 0 ms