• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

inefficient

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11938

INEFFICIENT = [ini'fişınt] adjective
etkisiz, yetersiz, verimsiz * eşanlamlı : incompetent, inept, incapable, ineffectual, weak * karşıtanlamlı : efficient
İngilizce örnek : The secretary was dismissed because she was inefficient.
Türkçe çevirisi : Sekreter kovuldu çünkü yetersizdi.

1: 0 ms