• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

void

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5107

ana kullanım 1

01. atmak 02. boşaltmak 03. çıkarmak 04. defetmek 05. hükümsüz kılmak 06. iptal etmek 07. kaldırmak 08. battal çekmek 09. bırakmak 10. boş bırakmak 11. çelmek 12. tahliye etmek 13. terk etmek

ana kullanım 2

01. boş 02. geçersiz 03. hükümsüz 04. boşluk 05. açık 06. battal 07. boş yer 08. faydasız 09. hükümsüzlük 10. mülga 11. tehi 12. yararsız 13. yürürlükte olmayan 14. geçmez 15. batıl 16. boşluk hissi 17. eksiklik 18. geçersiz kılma 19. geçersizlik 20. hali 21. iptal 22. ıssız 23. yasal bağımlılığı olmayan 24. yasal zorlama olmadan

biyoloji

01. atmak 02. çıkarmak

eski

01. beyhude 02. etkisiz 03. yararsız

güvenlik

01. münhal

havacılık

01. iptal edilmiştir

hekimlik

01. eksik model

hukuk

01. geçersiz saymak

inşaat

01. gözenek

metalbilim

01. boşlukçuk

turizm

01. hükümsüz kılmak

vergi

01. hükümsüz olmak

yerbilim

01. voyid

VOID = Hukuken geçersiz olan. [mali istihbarat > ne, nedir, ne demek]

VOID = [voyd] adjective
1 boş * eşanlamlı : empty, unfilled, vacant, unoccupied, blank * karşıtanlamlı : full
2 geçersiz * eşanlamlı : invalid, null, ineffectual, worthless, useless, vain * karşıtanlamlı : valid
İngilizce örnek : That contract is now void.
Türkçe çevirisi : O sözleşme şimdi geçersiz.
İngilizce örnek : The election was declared void.
Türkçe çevirisi : Seçim geçersiz ilan edildi.
¤ noun
boşluk * eşanlamlı : emptiness, space, blank, gap
¤ verb
1 geçersiz kılmak
2 boşaltmak

1: 0 ms