• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

boy

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 765

isim / noun

boy = kabile [öz Türkçe - eski terim]

boy = kamet [öz Türkçe - eski terim]

boy = klan [öz Türkçe - eski terim]

boy = magnitüd [öz Türkçe - eski terim]

boy = magnitüt [öz Türkçe - eski terim]

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) 1. Dede Korkut'ta öykülerden her biri ("Boy boyladı, soy sovladı. Bu boy senin olsun dedi" biçimlerinde geçer). 2. Bir halk öyküsünün değişik söylenişlerinden her biri. Köroğlu öyküsünün 24 boyu vardır.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) 1. Yem olarak kullanılan, çemen yapılan burçağa benzer bir tahıl çeşidi. 2. Çökeleğe katılan kokulu bir ot.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) a. 1. Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: «Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi.» -Ö. Seyfettin. 2. Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı: Kitabın boyu. Tablonun boyu. 3. Uzunluk: Yılanın boyu. 4. Kumaş için ölçü: Bu elbiseye iki boy yeter.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Aman, usandım anlamına gelir.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Aynı dili konuşan ve başka ekin öğelerini de paylaşan birkaç oymaktan, obadan, soptan kurulu ilkel toplum.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Bağlı oldukları atasoyla birlikte aynı düşsel atadan türediklerine inanmanın bir sonucu olarak birbirlerini kansal akraba sayan, bu nedenle aralarında evlenmeyip dışevlilik yapan, tüm toplumsal ve ekonomik ilişkilerini tekyanlı akrabalık adı verilen babayanlı ya da anayanlı yöntemlerden birine uygulamak zorunluğunda bulunan bireylerin oluşturduğu geleneksel toplum, bk. atasoy, içevlilik, dışevlilik, tekyanlı akrabalık, babayanlı akrabalık, krş. ikiyanlı akrabalık.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Beden, vücut.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Bir aşiretin kollarından her biri.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Derece, mertebe, ayar.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Herhangi bir veri öğesinin ya da veri yapısının uzunluğu, örn. tutanak boyu; uzunluk.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) karşıtı: «Burası hangar genişliğinde bir üst kat.» -A. Ümit.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Parça, kere, miktar: Biboy geldim bulamadım.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Sinema 1. Herhangi bir filmin, iki kenarı arasında kalan uzunlukla yani eniyle belirtilen büyüklüğü. (Belli başlı film boyları şunlardır: 8 mm, büyük 8, 9,5 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm. Film alıcı ve göstericileri de bu boylara göre belirlenir). TV. 2. Bir televizyon almacının, görüntülüğünün köşegen uzunluğuyla belirtilen büyüklüğü. (Bugüne değin ölçün bir televizyon boyu belirlenmemiştir. Çeşitli ülkelerde, genellikle en küçükten en büyüğe doğru sıralanan başlıca boylar (köşegen uzunlukları) şöyledir: 7,5 cm, 13 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 41 cm, 43 cm, 44 cm, 48 cm, 51 cm, 59 cm, 61 cm, 63 cm, 65 cm. Bu boylar, genellikle, cep televizyonu, el televizyonu, taşınabilir televizyon, salon televizyonu olarak kümelendirilir. En çok kullanılan boylar 44 cm, 51 cm, 59 cm, 61 cm'dir).

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Tohumu pastırma çemeninin yapılmasında kullanılan bir bitki.

BOY = (boy nedir; boy ne demek; boy İngilizcesi) Yağlı güreşte ve karakucakta güreşçinin ağırlığına, gücüne, tekniğine ve yaşına göre güreşmesi gereken bölüm.

boy = bâlâ [Türkçe - Osmanlıca]

boy = kabîle [Türkçe - Osmanlıca]

boy = kad [Türkçe - Osmanlıca]

boy = kadd [Türkçe - Osmanlıca]

boy = kâmet [Türkçe - Osmanlıca]

BOY nasıl okunur, okunuşu /boy/ isim

boy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1038

BOY = [boy] noun
1 erkek çocuk, oğlan * eşanlamlı : lad, youth, kid
İngilizce örnek : He is a very naughty boy.
Türkçe çevirisi : O çok yaramaz bir oğlan.
İngilizce örnek : We have got four children – three boys and a girl.
Türkçe çevirisi : Dört çocuğumuz var –üç oğlan bir kız.
2 oğul
İngilizce örnek : How old is their little boy now?
Türkçe çevirisi : Şimdi onların küçük oğlu kaç yaşında?

ilgili sözler / related words

a boy child a boy without a girlfriend a slip of a boy a wisp of a boy ağaç boy sınırı ailevi boy kısalığı all work and no play makes jack a dull boy altar boy are you hoping for a boy or a girl aritmetik ortalama boy avlanabilir boy aynı erkeğin soyundan oluşan boy ball boy barrow boy baş boy batık boy battal boy battal boy gömlek be a good boy be as happy as a lark to be as happy as a sand boy beach boy ben onunla boy ölçüşemem best boy beşik boy kirişi big boy bir boy bir boy büyüğü bir kişilik avcı boy çukuru birçok kişiye uyan veya birçok görev için uygun olan boy biriyle boy ölçüşebilmek biriyle boy ölçüşmek bitmiş boy blue boy blue-eyed boy boom boy boy abdesti boy almak boy aptesi boy aptesti almak boy artımı boy artımı aşamaları boy atma boy atmak boy atmamak boy ayırıcı boy aynası boy boniteti boy bos boy bov olmak boy boy boy büyümesi boy company boy çekim boy çekimi boy çekmesi boy dancer boy değişmesi boy değiştirme boy ekseni boy farkı boy frekans dağılımı boy frekansı boy gelişimi boy gösteren boy göstermek boy gurubu boy hedefi boy heykeli boy kesit boy kesiti boy kesme boy kesme makinesi boy kısaltma boy kirişi boy kirişlemesi boy kürkü boy limiti boy makası boy mastarı boy menteşe boy menteşesi boy otu boy ölçer boy ölçmeleri boy ölçümü boy ölçüşebilir boy ölçüşme boy ölçüşmek boy ölçüşmek (biriyle) boy ölçüşmeye girişmek boy ölçüştürmek boy plan boy pos boy rendesi boy salmak boy scout boy scout troop boy sıklığı dağılımı boy sınıfı boy sıralayıcı boy sıralayıcı makine boy singer boy sürmek boy testeresi boy tohumu boy uzama atağı boy uzaması boy uzatma boy uzunluğu boy uzunluğu genleri boy vermek boy wonder boy yatağı boy yatağı rölesi broth of a boy bug boy bus boy button boy büyük boy büyük boy (giysi) büyük boy daktilo kâğıt büyük boy diya büyük boy foto büyük boy fotoğraf büyük boy fotoğraf makineleri büyük boy harflerle yazılmış büyük boy içeceğim nerede büyük boy içecek büyük boy işletmeler büyük boy kâğıt büyük boy keski büyük boy kitap büyük boy kitaplar büyük boy lüks otomobil büyük boy otomobil büyük boy örnek büyük boy pano üretimi büyük boy resim kâğıdı büyük boy sardalye balığı büyük boy saydam resim büyük boy slayd cabin boy call boy charity boy clapper boy congratulations, you have a baby boy copy boy corner boy çatal boy çift boy resim çocuk boy atmak çok büyük boy çok büyük boy (giysi) dam boy kirişi dancer boy değişken boy delivery boy dikmeler arası boy dikmelerarası boy do you know if it's a boy or a girl doğal boy dope boy dönüşül boy draw boy düşük boy düzensiz boy ah çizgi easy boy ekonomik boy ekonomik boy ambalaj elastik boy değiştirme en boy oranı en büyük boy en büyük boy kitap en büyük boy sigara endüstriyel boy enküçük boy esas boy esnek boy değiştirme etkin boy exercise boy fair boy fair-haired boy fat boy fazla boy atıp elbise vs si dar gelmek fazla boy atmak fide boy kontrolü film loadedloader boy foot boy from a boy geniş boy glamour boy golden boy golden-haired boy good boy gömülü boy görülmemiş derecede büyük boy hatchet boy have you been a good boy he's a real mama's boy here- boy hesaplı boy hızla boy atmak hocus focus boy I have a great objection to that boy I have known him man and boy i have a great objection to that boy i have known him man and boy ile boy ölçüşmek ince dişli boy testeresi iri boy it is true that he's a good boy itibari boy jew boy kanal boy kesiti kare kesitli orta boy kereste kereste boy bıçkısı kısa boy kereste kıvırcığı açılmış boy kitchen boy kullanılabilir boy kurumsal boy küçük boy küçük boy büyük harfler küçük boy dergi reklamı küçük boy foto küçük boy fotoğraf makinesi küçük boy halı küçük boy pizza rica ediyorum küçük ve orta boy işletme finansman zorluğu küçük ve orta boy işletme finansmanı küçük ve orta boy işletmeler küçük ve orta boy işletmeleri geliştirme idaresi little boy loader boy longitudinal section boy lover boy male servant in charge of a boy mama's boy man and boy menagerie boy minimum boy minyatür boy fotoğraf makinesi mother's boy my dear boy ne boy istersiniz ne boy olsun new boy nice old boy nominal boy normal boy normalden büyük boy odaksal boy office boy ofis boy old boy orta boy orta boy (medium) orta boy alıcı orta boy araba orta boy çelik sığınak orta boy dökme konteyner orta boy elek orta boy foto orta boy fotoğraf makinesi orta boy işletmeler orta boy kamera orta boy kum orta boy lüks otomobil orta boy otomobil orta boy ön düzleme rendesi orta boy partiler halinde depolama orta boy pizza rica ediyorum orta boy suv orta boy üçgül ortalama boy ölçekdeş boy ölçüşebilir page boy pansy boy parçacık boy ayrımı pit boy piyasada satılan boy poor boy props boy ring boy sample boy school boy serbest boy servant boy ship's boy shoeshine boy somebody helping a boy being circumcised somebody's blue-eyed boy stable boy standart boy standart boy foto standart boy otobüs stüdyo dışı yayın ekibince kullanılan görüntüleri sabit donanımlara radyolink ile aktaran küçük boy bir kamera swarthy boy şasi boy kolu tam boy tam boy (fotoğraf- resim) tam boy (fotoğraf, resim) tam boy (gemide) tam boy araba tam boy araba (full-size car) tam boy flaplar tam boy model tam boy portre tam boy stepne tarn boy teddy boy tek boy malzeme tek kişilik avcı boy çukuru that's my boy the bottom boy the boy fell head over heels the boy was kept in after school the boy whose father is a pilot the boy whose father is a teacher the old boy there's a good boy this boy is off this is where the boy fell into the sea ticari boy ticari değeri olan boy ton-up boy toplam boy total boy transformatör holütnden boy kesit troop of boy scouts tüm boy two boys are half a boy, and three boys are no boy at all uçak kanat boy kirişi ufak boy fotoğraf ufak boy hayvan uzatılmış boy what a silly boy whipping boy white boy white headed boy white-haired boy wild boy of aveyron wonder boy yaklaşık boy yarım boy yarım boy resim you're a good little boy yüklenen boy yükünsel boy etkisi ziraat arazisinde yetişen küçük boy av hayvanları

1: 0 ms