• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

share

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 989

matematik

tekstil

SHARE = [şeı] noun
1 pay, hisse * eşanlamlı : portion, part, division, ration, allotment
İngilizce örnek : I'd buy shares in that company if I had some money.
Türkçe çevirisi : Biraz param olsaydı o şirketin hissesinden alırdım.
2 hisse senedi
İngilizce örnek : I bought some shares on the Istanbul Stock Exchange.
Türkçe çevirisi : İstanbul Borsasından birkaç hisse senedi aldım.
¤ verb
1 paylaşmak * eşanlamlı : participate, partake
İngilizce örnek : I share the room with him.
Türkçe çevirisi : Odayı onunla paylaşıyorum.
İngilizce örnek : I consider sharing a flat with her.
Türkçe çevirisi : Onunla bir daireyi paylaşmayı düşünüyorum.
İngilizce örnek : If I go out to dinner with friends, we usually share the bill.
Türkçe çevirisi : Arkadaşlarla yemeğe çıkarsak genellikle hesabı paylaşırız.
İngilizce örnek : All members will share in the profits.
Türkçe çevirisi : Bütün üyeler kârları paylaşacak.
2 paylaştırmak, bölüştürmek * eşanlamlı : distribute, divide
İngilizce örnek : He shared his money between his daughter and son.
Türkçe çevirisi : Parasını kızı ile oğlu arasında paylaştırdı.

1: 0 ms