• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aksiyon

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 6635

aksiyon = belit [eski terim - öz Türkçe]

aksiyon = devini [eski terim - öz Türkçe]

aksiyon = edim [eski terim - öz Türkçe]

aksiyon = etki [eski terim - öz Türkçe]

aksiyon = etkime [eski terim - öz Türkçe]

aksiyon = eylem [eski terim - öz Türkçe]

aksiyon = iş [eski terim - öz Türkçe]

AKSİYON = (aksiyon nedir; aksiyon ne demek; aksiyon İngilizcesi) 1. Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması. 2. İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması. 3. Hareket, iş. 4. tic. Sermayenin belirli bir bölümü. 5. tic. Hisse senedi. 6. tiy. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. 7. tiy. Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim.

AKSİYON = (aksiyon nedir; aksiyon ne demek; aksiyon İngilizcesi) 1. Eylem: Bir iş, hareket yapmak, bir davranışta bulunmak. 2. Davranış: Bir değişiklik getirebilecek etki uyandırabilecek düşünce ya da hareket. 3. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi; bu hareketten ortaya çıkan gelişim. 4. Baş olgu: Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, öykü, gelişim. 5. Sıra olaylar: Bir oyunun metninde yer alan arka arkaya sıralanmış durumlar ve olaylar. 6. iç aksiyon: Oyunun havasını kuran gelişim. 7. Dış aksiyon: Oyunun olaylarında var olan hareket ve durumların gelişimi. 8. Konuşma aksiyonu: Oyunun konuşmalarında var olan devingenlik. Oyunu ileriye götüren anlatımdaki itici güç.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms