• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

istihkak

Türkçe - İngilizce

isim / noun

İSTİHKAK
Hakkı olma, hak kazanma.
Hak ediş.
Hak kazanılan şey.
Bir kimsenin yaptığı iş karşılığında almaya hak kazandığı ücret.

İSTİHKAK = (istihkak nedir; istihkak ne demek; istihkak İngilizcesi) 1. Hakkı olma, hak kazanma. 2. Hak ediş.

İSTİHKAK = (istihkak nedir; istihkak ne demek; istihkak İngilizcesi) 1. Hakkı olma, hak kazanma. 2. Hak kazanılan şey.

İSTİHKAK = (istihkak nedir; istihkak ne demek; istihkak İngilizcesi) Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma.

istihkak = hak ediş [eski terim - öz Türkçe]

istihkak = hak etme [eski terim - öz Türkçe]

istihkak = kazanım sağlama [eski terim - öz Türkçe]

İSTİHKAK = (istihkak nedir; istihkak ne demek; istihkak İngilizcesi) 1. Hakkı olma, hak kazanma. 2. Hak ediş: «Biz, benzincinin istihkakını düşeriz, siz de benzini alırsınız.» - = M. Ş. Esendal.

İSTİHKAK = (istihkak nedir; istihkak ne demek; istihkak İngilizcesi) hak kazanma.

istihkak = hak edilmiş şey [Osmanlıca - Türkçe]

istihkak = hak etme [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms