• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

istihkak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 7801

isim / noun

İSTİHKAK
1. Hakkı olma, hak kazanma.
2. Hak ediş, hak etme, kazanım sağlama.
3. Hak kazanılan şey.
4. Bir kimsenin yaptığı iş karşılığında almaya hak kazandığı ücret.

1: 0 ms