• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

separate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1047

ana kullanım 1

01. ayırmak 02. bölmek 03. ayrılmak 04. ayrı yaşamak 05. aralamak 06. araya sınır koymak 07. ayrılışmak 08. ayrışmak 09. çekilmek 10. soyutlamak 11. tecrit etmek 12. tefrik etmek 13. vazgeçmek 14. ayırt etmek 15. ayrıştırmak 16. bağı kesmek 17. çıkmak 18. dağılmak 19. ifraz etmek 20. iftirak etmek 21. kaymağını almak 22. kopmak

ana kullanım 2

01. ayrı 02. ayrılmış 03. farklı 04. bağımsız 05. münferit 06. soyut 07. tek 08. tek başına olan 09. apayrı 10. ayırma işareti 11. ayrı ayrı 12. ayrık 13. bireysel 14. cüda 15. eşsiz 16. ferdi 17. müstakil

askeri

01. müstakil hale getirmek 02. ayrılmak 03. bağımsız

baskı

01. ayırma işareti

hukuk

01. evli çift ayrı yaşamak

kimya

01. ayrıştırmak

metalbilim

01. bağımsız

teknik

01. çıkarmak 02. sökmek

tekstil

01. çöktürerek ayırmak 02. koparak serbest duruma geçmek

SEPARATE 1 = ['sepırıt] adjective
ayrı * eşanlamlı : apart, isolated, divided, detached; unconnected, unattached, divided, separated; independent, individual; different, distinct * karşıtanlamlı : connected
İngilizce örnek : Each one of us has a separate office.
Türkçe çevirisi : Her birimizin ayrı bürosu var.
İngilizce örnek : The aircraft is divided into three separate cabins.
Türkçe çevirisi : Uçak, üç ayrı bölüme bölünmüştür.
İngilizce örnek : This is an entirely separate problem.
Türkçe çevirisi : Bu tamamen ayrı bir sorundur.

SEPARATE 2 = ['sepıreyt] verb
1 ayırmak * eşanlamlı : divide, part, split, cleave, disjoin, disconnect, break up, diverge, bifurcate, isolate * karşıtanlamlı : join
İngilizce örnek : A wall separates the two gardens.
Türkçe çevirisi : Bir duvar, iki bahçeyi ayırıyor.
İngilizce örnek : A mother ought not to be separated from her child.
Türkçe çevirisi : Bir anne çocuğundan ayırılmamalıdır.
İngilizce örnek : England is separated from France by the English Channel.
Türkçe çevirisi : İngiltere Fransa’dan Manş Denizi ile ayrılır.
İngilizce örnek : Robert and Helen are separated and they may get divorced.
Türkçe çevirisi : Robert ile Helen ayrıldılar ve boşanabilirler.
2 ayrılmak

1: 0 ms