• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

soyut

Türkçe - İngilizce

SOYUT = (soyut nedir; soyut ne demek; soyut İngilizcesi) 1. fel. Varlığı duyularla algılanamayan, mücerret, somut karşıtı, abstre: «En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi.» -H. Taner. 2. mec. Anlaşılması, kavranılması güç.

SOYUT = (soyut nedir; soyut ne demek; soyut İngilizcesi) Bilgi erişimde, bir belgenin konusunu ya da soyunu belirtmek üzere, genellikle belgeleme konusunda uzmanlaşmış bir kişinin, standart olarak önerilen terimleri yeğ tutarak ürettiği, 200-250 sözcük boyunu aşmayan bir tür özet.

SOYUT = (soyut nedir; soyut ne demek; soyut İngilizcesi) İlişik olduğu nesne ve özelliklerden ayrılarak düşünülen herhangi bir şeyin niteliği ya da bu nitelikleri anlatan kavramlar.

SOYUT = (soyut nedir; soyut ne demek; soyut İngilizcesi) Madde halinde olan bir varlığı değil de, sırf fikir niteliğinde olan bir kavramı anlatan (kelime) renk, duygu, çabukluk gibi.

SOYUT = (soyut nedir; soyut ne demek; soyut İngilizcesi) Usavurma ya da çıkarsama yoluyla geçerlik kazanan kavramsal nesne. bk. somut.

soyut = abstre [öz Türkçe - eski terim]

soyut = mücerret [öz Türkçe - eski terim]

soyut = müşahhas [öz Türkçe - eski terim]

soyut = mücerred [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms