• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

proceed

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2915

ana kullanım 2

at yarışı

bilişim

PROCEED = [prı'si: d] verb
1 ilerlemek, yürümek * eşanlamlı : advance, progress, go ahead * karşıtanlamlı : retreat, withdraw
İngilizce örnek : Please proceed all the way to the back of the bus.
Türkçe çevirisi : Lütfen otobüsün arkasına doğru ilerleyin.
2 devam etmek, sürdürmek * eşanlamlı : go on, continue, carry on
İngilizce örnek : Now we can proceed to discuss the next problem.
Türkçe çevirisi : Şimdi bir sonraki sorunu tartışmaya geçebiliriz.
3 girişmek, başlamak
İngilizce örnek : Let's proceed to the vote.
Türkçe çevirisi : Oylamaya başlayalım.

PROCEED = nasıl okunur, okunuşu /prI'si:d/ eylem

1: 0 ms